22 de septiembre de 2019 | Actualizado 12:01

El Consell Assessor en Infraestructures a Catalunya critica les rebaixes en els preus

Aquest organisme acaba de presentar el seu quart informe de bones pràctiques en la contractació pública d'infraestructures
D'esquerra a dreta: Joaquim Llansó, Francisco Gutiérrez i Salvador Guillermo | CaIC

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya (CaIC) ha publicat el quart informe de bones pràctiques en la contractació pública d’infraestructures. Amb motiu de la seva presentació, el CaIC ha proposat ‘l’objectiu 100’, mitjançant el qual reclamen que sigui l’administració qui fixi un preu realista de mercat en les contractacions públiques i que no promogui la realització de rebaixes.

Per la seva banda, el secretari del Consell Assessor, Salvador Guillermo, ha assenyalat que “no pot ser que es facin descomptes de fins al 50% en obres que s’han estimat d’un cert valor, el preu ha de ser realista”. A més, ha afegit que “Igual que és dolent el poder del monopoli, també és dolent el poder del demandant únic”.

“igual que és dolent el poder del monopoli, també és dolent el poder del demandant únic”
Salvador Guillermo Secretari del CaIC

Per altra banda, el CaIC ha exposat en el seu informe que els pilars sobre els quals pivota la contractació d’infraestructures són la correcció tècnica i el càlcul adequat del projecte atenent al seu cicle de vida. “Una peça essencial de qualsevol contractació pública d’obres és el projecte i no podem estalviar diners en ell”, ha afirmat Salvador. “Qualsevol estalvi allà es paga després a l’obra”. En aquest sentit, el president de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó, ha valorat positivament que a països anglosaxons com ara Anglaterra l’administració pública seleccioni una enginyera i una constructora, de manera que els tres dissenyin l’obra conjuntament.

Una altra de les reivindicacions del CaIC és la demanda de transparència en els concursos públics per part dels contractistes. “Volem poder consultar a la web les puntuacions en cada part de les clàusules demanades”, ha assenyalat Llansó. A més, també ha opinat que les administracions públiques no haurien de tenir en compte clàusules socials per a les contractacions: “Té sentit parlar-ne si està relacionat amb l’objecte del contracte, però no té sentit demanar que es pugin els salaris per sobre del conveni perquè això no té relació amb el que contracta, sinó amb l’economia en general”.