19 de enero de 2020 | Actualizado 18:36

El port de Barcelona fa el seu quart estudi de percepció de marca

L’objectiu de l’autoritat portuària és conèixer l’opinió dels seus clients, usuaris i operadors sobre la qualitat dels serveis que s’ofereixen
Port de Barcelona | M.V.

L’Autoritat Portuària de Barcelona durà a terme demà, dimarts 18 de juny, un estudi de percepció de marca dirigit als seus clients, usuaris, operadors logístics i membres de la comunitat portuària. El seu objectiu és conèixer com es valoren els serveis, destacar les seves potencialitats i detectar els aspectes de millora. L’estudi ha estat encarregat a l’empesa GAPS, especialitzada en anàlisis de reputació de marca. D’aquesta forma, es farà a través d’una enquesta online i es complementarà amb entrevistes personalitzades i reunions amb les principals empreses importadores i exportadores del port.

Es tracta del quart estudi d’aquest tipus que es du a terme a les instal·lacions portuàries barceloneses. Els anteriors, realitzats els anys 1993, 1998 i 2009 van permetre, segons ha explicat l’autoritat portuària, “elaborar un retrat sobre com els clients i usuaris valoraven els serveis portuaris i es van convertir en peces indispensables per introduir millores substancials”. Concretament, es demanarà els enquestats com valoren els serveis oferts per l’autoritat portuària, posant l’accent en la qualitat, eficiència i fiabilitat dels serveis i el seu impacte en les activitats comercials.

Els destinataris de l’enquesta seran directors de logística, caps d’exportació, responsables de tràfic i gerents d’empreses importadores i exportadores, que són usuaris regulars del port, així com operadors logístics i membres de la comunitat portuària en general.

A més, el port de Barcelona ha explicat que també se’ls preguntarà com valoren l’aposta per la sostenibilitat econòmica, social i ambiental que està duent a terme, així com la innovació tant del port com de les seves organitzacions. “L’estudi també busca conèixer el posicionament del port de Barcelona respecte a altres de la regió i del món”, ha afegit en un comunicat. Els resultats de l’estudi es presentaran en el consell rector de la comunitat portuària de Barcelona, que se celebrarà previsiblement a finals d’aquest mateix any.