23 de enero de 2020 | Actualizado 13:26

Abertis prova a l’AP-7 la convivència de vehicles convencionals i autònoms

Entre els dies 12 i 15 de setembre, es realitzaran proves reals a la zona de Girona amb tres escenaris: assignació dinàmica de carril, obres i embotellament

L’autopista AP-7, a l’altura de Girona, serà objecte de proves reals per a la convivència de vehicles convencionals i automatitzats entre els dies 12 i 15 d’aquest mes de setembre. La concessionària de l’autopista, la companyia Autopistas del grup Abertis, participa en el projecte europeu d’I+D Inframix  (Road Infrastructure ready for mixed vehicle traffic flows), que prepara la infraestructura vial del futur per donar suport a la coexistència de vehicles convencionals i automatitzats. Es tracta d’una iniciativa multidisciplinar en què participen 11 empreses i institucions europees i que treballen per compartir i analitzar les activitats i expectatives relatives a la preparació de les autopistes per a la coexistència de tràfic mixt.

Durant els propers 12, 13, 14 i 15 de setembre es realitzaran proves reals a l’autopista AP7 a la zona de Girona i es provaran tres escenaris de tràfic. El primer és l’assignació dinàmica de carril, l’objectiu del qual és avaluar l’obertura d’un carril dedicat a vehicles autònoms i la senyalització que es pot observar durant el circuit. El segon escenari  és el de les obres a l’autopista, un escenari que pretén observar la senyalització, i el tercer és l’embotellament. En aquest darrer escenari, l’objectiu és avaluar l’aplicació d’estratègies de control de tràfic que, actuant en temps real sobre la velocitat a què han de circular els vehicles, la distància de seguretat entre ells i la suggeriment de canvis de carril, ajudin a millorar el flux de tràfic i la seguretat vial.

Segons el comunicat emès per Autopistas, per a aquest programa ha estat necessari implementar tecnologies de detecció i comunicació G5 a l’emplaçament de la prova per demostrar els tres casos d’ús definits pel projecte.

LES BASES DEL PROJECTE INFRAMIX
El projecte Inframix posa el seu epicentre en la cerca de solucions per dissenyar, actualitzar, adaptar i provar (en simulacions i en el món real) elements físics i digitals de la infraestructura vial. Segons s’ha manifestat des d’Autopistas, “l’objectiu és crear un model d’autopista que permeti un tràfic ininterromput, predictible, segur i eficient a través d’una infraestructura vial ‘híbrida’ capaç  de gestionar el període de transició de vehicles i que serveixi també de base per als sistemes de transport automatitzat del futur”. La subvenció total concedida al projecte ascendeix a més de 4,5 miliones d’euros, en el marc del programa Horizon 2020.