20 de septiembre de 2020 | Actualizado 12:19

El port de Barcelona rebaixarà 23 milions d’euros les seves taxes fins al 2022

L’autoritat portuària ha donat llum verda a les primeres mesures del seu pla de recuperació, que el Govern de l’Estat haurà d’emparar en una nova llei
Consell d’administració extraordinari en el qual s’han aprovat les mesures | Autoritat Portuària de Barcelona

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha aprovat les primeres mesures del seu pla de recuperació en un consell d’administració extraordinari celebrat aquest matí. Amb un valor de 23 milions d’euros, el port català és el primer de l’Estat en donar llum verda a disposicions que engloben tant mesures en el curt termini, amb el seu pla de xoc; com en el mig termini, amb el recent pla de recuperació. No obstant això, el Govern de l’Estat haurà de fer ara la seva aprovació definitiva.

El primer paquet de mesures, que tindrà un impacte de 19 milions d’euros segons el port, serà de caràcter transitori i aplicable només el 2021 i el 2022. Concretament, aquestes inclouen bonificacions singulars a les taxes d’ocupació en les terminals de contenidors, multipropòsit, Ro-Ro i automòbils; i coeficients correctors reductors de les taxes d’utilització, que s’aplicarà per primer cop en els vaixells de mercaderia i peatge. Específicament, les bonificacions en la taxa d’ocupació per a a les terminals de contenidors seran del 25% el 2021 i del 20% el 2022, segons el volum de tràfic de transbordament manipulat; la d’automòbils del 30% el 2021 i del 15% el 2022; i la resta del 10% el 2021 i del 15% el 2022.

Les mesures busquen marcar el camí de recuperació després de l’impacte de la pandèmia en l’economia

Per altra banda, també es contempla la reducció de la taxa d’ocupació a concessions i autoritzacions. En les terminals de passatgers, la reducció serà del 30% en les concessions que hagin vist reduïda la seva activitat entre un 20% i un 40% respecte al 2019. Per la seva part, aquelles que s’hagin vist impactades en més del 40% de la seva activitat obtindran una rebaixa del 60%. Per a la resta de concessions i autoritzacions, les reduccions seran del 15% per a activitats afectades entre el 10% i el 15% de la seva operativa; i del 20% quan sigui superior. Pel que fa als títols d’ocupació amb una superfície inferior a 200 metres quadrats i espais destinats a l’aparcament i estacionament, sempre que no siguin complementaris a altres títols de major superfície, s’aplicarà una reducció del 20% sobre la quota de taxa d’ocupació que correspongui.

Un tercer àmbit d’actuació dins d’aquest pla, tal i com ha detallat el port, abasta les gestions que es fan amb la unió temporal d’empreses (UTE) de remolc portuari, amb l’objectiu d’aplicar al servei marítim regular una bonificació del 5% sobre les taxes màximes del servei portuari de remolc aprovades. Aquesta mesura serà d’aplicació fins al 31 de desembre del 2020 i es traslladarà en els acords comercials que les empreses tenen concertats amb els clients. “Formarà part del conjunt de disposicions dirigides a reduir els efectes de la crisi econòmica i potenciar el tràfic en el port i així s’ha traslladat als prestadors d’aquest servei portuari”, ha explicat l’autoritat portuària. “Entenem que, juntament a la resta de mesures adoptades, es marca el camí cap a la recuperació després del gran impacte que ha ocasionat la pandèmia”.