18 de septiembre de 2020 | Actualizado 17:32

El port de Barcelona dona llum verda al seu pla d’igualtat 2020-2022

Se celebren deu anys del primer pla d’igualtat de l’autoritat portuària, un document per reforçar el seu compromís en aquest àmbit
Port de Barcelona

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha aprovat el pla d’igualtat 2020-2022, un document mitjançant el qual busca “reforçar els valors que regeixen el nostre comportament”, segons ha explicat la institució. Concretament, el document engloba el compromís amb les persones, la gestió ètica i professional i l’orientació al client, la responsabilitat social i la innovació. Pel que fa a això, la present edició, que tindrà una vigència de tres anys, planteja diverses accions a implementar en el mig i llarg termini, com un servei de suport i assessorament de professionals especialistes que cobreix diversos espais de l’atenció a la família, social i a la dependència entre els treballadors.

Per altra banda, el pla preveu incrementar la difusió de les accions portades a terme pel comitè permanent d’igualtat i de l’existència del protocol d’assetjament. Així mateix, l’autoritat portuària també s’ha proposat fomentar la sensibilització de tota la plantilla mitjançant els protocols laborals i detectar carències que puguin existir en l’organització a través d’una enquesta interna. Finalment, de forma semestral, es farà un seguiment de les accions portades a terme i, un cop finalitzi la seva vigència, seran sotmeses a avaluació.

El primer pla d’igualtat va ser aprovat el 2010 i, des de llavors, l’autoritat portuària ha implantat i ha fet un seguiment de les accions en diferents àrees d’actuació. “Aquestes vetllen pel compliment de paràmetres com la igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir a un lloc de treball, mesures de conciliació de la vida personal i laboral, i formació sobre igualtat i sensibilització de tota la plantilla”, ha detallat. Altres mesures passen per la promoció sobre el principi de presència equilibrada entre dones i homes; els protocols d’actuació per gestionar l’assetjament sexual; l’eliminació de llenguatge sexista de tota l’organització; o la creació de la figura de l’agent d’igualtat.