20 de septiembre de 2020 | Actualizado 12:19

El port de Barcelona instal·larà plaques solars en l’àrea PIF per millorar la seva eficiència

Juntament a il·luminació LED i control de la regulació climàtica, l’autoritat portuària aspira a reduir el 67% el consum energètic de l’edifici
Àrea PIF del port de Barcelona | Autoritat Portuària de Barcelona

L’Autoritat Portuària de Barcelona millorarà l’eficiència energètica de la seva àrea PIF, amb l’objectiu de reduir el seu consum d’energia el 67% i les emissions de CO2 en 138.000 kilograms a l’any. Per aconseguir-ho, el projecte de renovació energètica del punt d’inspecció en frontera es basarà en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, el canvi d’equips d’il·luminació a tecnologia LED i l’ús de sistemes de control i monitorització per a la regulació climàtica de l’edifici.

D’aquesta forma, el port aspira a generar un autoconsum directe de 233.000 kilowatts a l’any amb l’energia generada mitjançant les plaques solars instal·lades, l’equivalent al 40% del consum de l’edifici. Amb aquesta finalitat, l’enclavament portuari català ha rebut ajudes dels fons europeus Feder a través de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDEA). Aquesta subvenció, que suma un import superior als 256.000 euros, suposa el 50% del valor del projecte, mentre que l’altre meitat serà assumida per l’autoritat portuària catalana.

El port aspira a generar un autoconsum directe de 233.000 kilowatts a l’any amb l’energia generada mitjançant les plaques solars instal·lades

La iniciativa s’emmarca en la renovació energètica dels edificis i infraestructures de l’Administración General del Estado i s’estima que el retorn de la inversió s’aconsegueixi en un termini de set anys, incloent l’estalvi energètic i l’ajuda rebuda. Així mateix, el port treballa en la transició energètica per aconseguir un model basat en energies renovables, de forma que es puguin assolir els objectius fixats per la Unió Europea i l’Organització Marítima Internacional (IMO, per les seves sigles en anglès).