23 de abril de 2024 | Actualizado 16:30

FGC tanca el 2018 amb els millors resultats de la seva història

El nombre d’usuaris a les línies metropolitanes arriba al seu rècord, amb més de 87 milions de viatges


Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha tancat l’any 2018 amb els millors resultats obtinguts fins ara pel que fa a les dades de viatges a les seves línies de tren. El nombre de persones usuàries de les línies metropolitanes (Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia) ha arribat als 87,15 milions, xifra que suposa un increment del 3,3% respecte l’any 2017.

Si ho desglossem per línies, la línia Barcelona-Vallès ha superat els 64 milions de viatges, un 3,3% més que l’any anterior. Els perllongaments de Terrassa, l’any 2015, i de Sabadell, el 2017, han estat una de les causes de l’increment de passatge a les línies S1 i S2.

El mateix creixement (3,3%) s’ha registrat a la línia Llobregat-Anoia, que ha arribat als 23 milions de validacions. Destaca un augment global de la mobilitat en aquesta línia, sobretot en la segona corona (tram entre Colònia Güell i Martorell Vila), que ha crescut un 7,4%, molt per sobre de la mitjana de la línia. En el servei de rodalies, als ramals d’Igualada i Manresa, l’augment ha estat d’un 5% respecte el 2017.

Per últim, en la línia Lleida-La Pobla, el nombre de persones usuàries continua augmentant de manera progressiva, amb un increment del 6,8% (220.700 viatges). 

Si observem altres dades, durant el 2018 l’índex de puntualitat ha millorat respecte l’any anterior. Tot i que fa anys que la xifra se situa per sobre del 99%, el 2018 ha passat del 99,44% al 99,49% a les línies metropolitanes i del 99,04 al 99,10% a la línia Lleida-La Pobla. Es tracta d’uns índexs molt elevats tenint en compte els estàndards del sector.

D’altra banda, l’Índex de Control de Qualitat, que mesura de manera objectiva el servei i quantifica la desviació a partir de les incidències i viatgers afectats respecte al servei teòric, també s’ha vist lleugerament incrementat aquest any 2018, segons l’operador ferroviari.