21 de mayo de 2024 | Actualizado 5:03

La manca de sòl amenaça la instal·lació de centres logístics a Barcelona

L’aposta exportadora de les empreses catalanes i l’eclosió del comerç electrònic han fet disminuir l’oferta de sòl disponible
ZAL Port

L’esgotament de l’oferta de sòl logístic dins de l’àrea metropolitana de Barcelona amenaça el potencial de la ciutat per acollir nous centres de distribució d’escala regional europea a Barcelona. Darrerament hi ha hagut un elevat ritme d’absorció per part de l’oferta de sòl disponible i de sostre logístic, a causa de l’increment de l’activitat econòmica per l’aposta exportadora de les empreses catalanes i de l’eclosió del comerç electrònic.

Segons ha informat la Cambra de Comerç de Barcelona, el mercat immologístic ha absorbit el producte que s’havia quedat buit durant la crisi; ha fet pujar les rendes de lloguer i els preus de compra; i està estimulant el retorn a la promoció de noves naus.

Com a cas paradigmàtic es troben les operacions formalitzades entre 2018 i 2019 per Cilsa, l’empresa gestora de la zona d’activitats logístiques del port de Barcelona, ZAL Port. Aquestes presenten nous contractes clau en mà per construir fins a 271.000 metres quadrats de noves naus i son de primer nivell nacional i internacional, incloent els 61.000 metres quadrats de Lidl i els 96.000 de Decathlon. Els nous desenvolupaments comporten una inversió superior als 150 milions d’euros i s’executaran entre el 2019 i el 2020, amb l’objectiu de ser lliurats al llarg de l’any vinent. Amb ells, s’esgotarà el sòl disponible a la ZAL Port.

“A falta de nous desenvolupaments urbanístics, com el que preveu impulsar Aena al voltant de l’aeroport de Barcelona-El Prat, la dotació de terrenys logístics grans s’ha esgotat a la primera corona metropolitana, excepte pels espais que es puguin alliberar amb el desplaçament d’empreses que actualment hi estan instal·lades”, ha informat la cambra. Per això, els nous projectes s’intenten ubicar a la segona i a la tercera corona, “tot i que incorporar nou sòl al mercat és laboriós, perquè la gestió urbanística a nivell municipal és complexa”.

Per aquest motiu, la Cambra de Comerç de Barcelona considera que Catalunya serà “en pocs casos” competitiva per acollir plataformes de distribució per a tota Europa o d’abast únicament peninsular, “però sí que té un bon posicionament per atraure magatzems logístics centrals de grans grups de distribució per a l’Europa del Sud”.