20 de mayo de 2024 | Actualizado 19:16
Representants de Cosco Shipping Lines Barcelona i l’Institut Lluïsa Cura | Cosco Shipping Lines Spain

Cosco Shipping Lines Spain segueix apostant per la formació dual

Juntament amb l’Institut Lluïsa Cura, acull des del 2012 alumnes a pràctiques per a contribuir a la seva formació logística

La naviliera Cosco Shipping Lines Spain ha mantingut aquest passat dilluns una reunió de treball amb l’Institut Lluïsa Cura, per tal de fer el seguiment del conveni de col·laboració que les dues tenen en matèria de formació dual. Aquestes reunions de seguiment i valoració es duen a terme anualment.

La col·laboració entre l’empresa i l’escola es va iniciar el 2012 i permet als alumnes que estan cursant cicles formatius de grau superior en administració i finances; en comerç internacional; i en transport i logística dur a terme pràctiques a les oficines que la naviliera té a Barcelona.

A la vegada, la formació dual ajuda a Cosco Shipping Lines Spain a captar futurs professionals especialitzats i col·laborar en la formació de les persones que s’inicien al sector logístic. Segons ha explicat en un comunicat, això és possible perquè se’ls ofereix conèixer de primera mà com es desenvolupa la seva activitat.

El pla d’estudis dissenyat per a aquesta col·laboració està estructurat de manera que es combini la formació al centre educatiu amb l’activitat de l’alumne a l’empresa com a becari. Per això, les pràctiques comporten el reconeixement acadèmic dels coneixements adquirits, ja que formen part del seu programa formatiu i curricular.

Respecte al cicle de transport i logística, l’Institut Lluïsa Cura també col·labora amb el port de Barcelona en la promoció del transport intermodal, ja que els seus alumnes poden participar al programa ‘Forma’t al Port’ de l’Escola Europea Intermodal Transport, de la qual n’és patrocinadora. L’objectiu és que els alumns adquireixin coneixements específics sobre les autopistes del mar i la intermodalitat.