24 de mayo de 2024 | Actualizado 21:07
Irene Guardiola durant la conferència | Coacab

El Col·legi d’Agents de Duanes de Barcelona explica l’acord de lliure comerç amb Japó

La desaparició dels aranzels sobre els productes industrials serà “progressiva”, però certs productes quedaran exclosos, segons l’experta Irene Guardiola

El Col·legi Oficial d’Agents i Comissionistes de Duanes de Barcelona (Coacab) ha explicat en el marc d’una conferència les particularitats del tractat de lliure comerç entre la UE i el Japó. L’experta en comerç exterior Irene Guardiola ha estat l’encarregada d’impartir la sessió i ha assenyalat que l’acord busca liberalitzar i facilitar el comerç a través d’un desarmament aranzelari. Segons el Coacab, la desaparició dels aranzels sobre els productes industrials serà “progressiva”, però certs productes quedaran exclosos. A més, s’eliminaran diverses mesures aranzelàries per a alguns tipus de productes, com per exemple els vehicles de motor i els seus components.

Entre d’altres, l’acord preveu regular les operacions de l’e-commerce i especifica els criteris necessaris per determinar l’origen dels productes. “És important destacar que les normes d’origen d’un producte poden acabar afectant l’aplicació o no de l’aranzel sobre el mateix”, ha recordat el Coacab. Per això, ha emfatitzat la necessitat de conèixer amb certesa on s’han fabricat i si s’ha transformat a dos o més països.

Per l’altra banda, el tractat també estableix que la mercaderia podrà ser emmagatzemada a un tercer país, així com podrà ser fraccionada i se li podran afegir marques i etiquetes. Aquests procediments els podrà dur a terme o bé l’exportador o bé podrà romandre sota vigilància duanera, “tot i que serà necessari disposar de la documentació oportuna per provar-ho”, ha recordat Guardiola durant la seva intervenció. Específicament, ha explicat que l’importador haurà de ser coneixedor en tot moment d’on és originari el producte.

En relació a la verificació d’origen, Guardiola ha indicat quines seran les obligacions dels exportadors i les de l’importador, així com la informació i documents que haurà de proporcionar cadascun d’ells. Entre d’altres, també s’ha referit a les mesures especials sobre la gestió del tracte aranzelari preferencial i ha explicat que es preveu la possibilitat de suspendre una preferència aranzelària quan s’hagin comès incompliments sistemàtics de la legislació.