28 de septiembre de 2023 | Actualizado 18:39

La Generalitat de Catalunya preveu destinar 99 milions a conservació viària durant 2019

L'Executiu català ha presentat l'avantprojecte de Pressupostos per a 2019, que exposarà aquest dimecres al Parlament
Infraestructures de Catalunya

L’avantprojecte de Pressupostos per a 2019 de la Generalitat de Catalunya recull una partida de 99 milions d’euros per a manteniment i conservació de la xarxa viària que depèn de l’Executiu català, que té una extensió aproximada de 6.000 quilòmetres, dels quals 1.655 km són vies d’alta capacitat. Aquesta suma per a manteniment de la xarxa viària inclou “15 obres de reforç de ferms de carreteres amb tècniques innovadores, que rebran finançament dels fons Feder, i les inversions executades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per import de 86,7 milions”. Els comptes s’exposaran aquest mateix dimecres davant el Parlament, però existeix una gran incertesa sobre si finalment podran aprovar-se.

En tot cas, el departament de Territori i Sostenibilitat explica en les memòries de programes de l’avantprojecte que “per la xarxa de gestió directa de la Generalitat circulen anualment uns 16.000 milions vehicles-quilòmetre, dels quals un número destacable corresponen a camions”. Per això, continua la conselleria encapçalada per Damià Calvet, “aquesta elevada dotació d’infraestructures requereix una quantitat creixent de recursos per a la seva gestió i millora”.

185,6 milions d'euros

Els comptes per a 2019 també contemplen aquesta suma per a sufragar els denominats peatges en ombra

En aquest context, Territori i Sostenibilitat aposta per “dissenyar una estratègia catalana de tarifació viària, amb una visió més holística de la mobilitat i de l’eficiència global en termes mediambientals, de capacitat, de seguretat viària i d’ús adequat del pagament per ús, posant en valor el nostre estoc de vies d’alta capacitat cap a una tarifació per ús global, sota els principis de qui utilitza paga i qui contamina paga”. També en el capítol d’inversions en la xarxa viària, els comptes elaborats per a 2019 preveuen destinar 185,6 milions d’euros a sufragar els denominats peatges a l’ombra.

L’avantprojecte de pressupostos de la Generalitat per a 2019 també recull, en el que respecte a les actuacions normatives, l’elaboració d’una “llei d’infraestructures de mobilitat”. A través d’aquest instrument, l’objectiu és articular “les diferents lleis sectorials d’infraestructures de mobilitat, amb la voluntat d’abordar aquells aspectes troncals o transversals de les infraestructures de la mobilitat”.