24 de junio de 2024 | Actualizado 17:44
Fotografia aèria de la terminal Best al port de Barcelona | Port de Barcelona

El port de Barcelona proposa la creació d’una oficina tècnica per desbloquejar els seus accessos

L’oficina s’ubicaria al World Trade Center de Barcelona i s'encarregaria de dirigir els treballs tècnics de tots els projectes

L’Autoritat Portuària Barcelona ha proposat al ministeri de Foment crear una oficina tècnica per desenvolupar els seus accessos viaris i ferroviaris. Aquesta s’inclouria al Protocol de Col·laboració per a l’Impuls i Consecució dels Nous Accessos Sud, Viari i Ferroviari, que tenen previst signar el ministeri de Foment, l’Adif, Puertos del Estado, FGC i l’Autoritat Portuària de Barcelona. “L’oficina s’ubicaria a la seu del port al World Trade Center de Barcelona i seria l’encarregada de dirigir els treballs tècnics de tots els projectes i les obres de construcció”, ha afirmat el port en un comunicat.

La presidenta de l’autoritat portuària, Mercè Conesa, ha explicat avui al consell d’administració aquesta proposta, que el port considera “clau” per elaborar els plecs de les licitacions, transitar els aspectes administratius i coordinar l’execució del conjunt d’obres que integren els accessos. A més, la iniciativa va ser traslladada fa dues setmanes al secretari general d’Infraestructures del ministeri de Foment, José Javier Izquierdo, a qui se li va reiterar la necessitat de comptar amb un calendari cert per al desenvolupament d’aquestes infraestructures, com ha vingut demandant Mercè Conesa en els últims mesos..

Pel que fa al finançament, el port ha proposat que el ministeri de Foment aporti l’import de licitació de l’accés viari i els 42,2 milions d’euros contemplats al conveni per regular les aportacions financeres per al desenvolupament de l’accés ferroviari sud del port, que es va signar el juny del 2016. Segons l’autoritat portuària, ella mateixa tindria la voluntat d’assumir la resta del cost del projecte.

El màxim responsable de l’oficina seria nomenat pel ministeri a proposta del port i, a més, Foment també s’encarregaria de configurar l’equip tècnic necessari pel seu funcionament i la contractació dels serveis que es requereixin. Finalment, als nou mesos de la seva creació hauria de tenir definits els treballs a desenvolupar i un calendari per a la seva execució. “Hi ha un precedent en l’Oficina Tècnica que va desenvolupar les obres d’ampliació de l’Aeroport de Barcelona”, ha recordat.