24 de mayo de 2024 | Actualizado 21:01

Els productes agroalimentaris sostenen el tràfic del port de Tarragona al gener

El moviment total de tones registrat aquest mes de gener és de 3,2 milions, dels quals 832.000 corresponen als agroalimentaris
Port de Tarragona

El port de Tarragona ha començat l’any 2019 amb un moviment de 3,2 milions de tones de mercaderies, xifra que suposa un creixement del 5,8% respecte al primer mes de 2018. Aquest creixement és conseqüència, principalment, de l’increment dels tràfics d’agroalimentaris, que s’han disparat el 112,4%, fins a aconseguir un moviment de 832.481 tones. Els cereals i les seves farines continuen el seu ritme de creixement, amb 564.007 tones mogudes (125,6%), d’igual manera que ho fan els pinsos i farratges, amb un moviment de 255.634 tones (el 97,7% més). El moviment de productes agroalimentaris és un dels més destacats en el port tarragoní, tant pel seu volum, uns cinc milions de tones anuals de mitjana, com per la seva repercussió econòmica en el territori.

Dins del capítol de productes energètics, el port de Tarragona ha registrat un augment en el moviment de les principals partides (gasoil, gasolina, gasos energètics del petroli i biocombustibles). La nota discordant ha recaigut sobre el petroli cru, que ha descendit el 14,2% al gener i s’ha situat en els 955.336 tones.

El port de Tarragona té com un dels seus principals objectius “mantenir la diversificació de trànsits per a contribuir al lideratge econòmic del territori”. La vocació internacional de l’enclavament tarragoní cerca “consolidar els seus índexs d’importació i exportació del teixit empresarial del territori per a convertir-se en una de les principals portes d’entrada i sortida de mercaderies al Mediterrani”, segons l’Autoritat Portuà.