22 de abril de 2024 | Actualizado 0:01

L’Aeroport de Barcelona es consolida com a hub exportador de mercaderies perilloses

La major part de la càrrega correspon a indústries vinculades amb el seu territori, com ara la química, la farmacèutica, els perfums o l'electrònica de consum
Cua d'un avió de DHL a l'Aeroport de Barcelona-El Prat | Aena

Les exportacions de mercaderies perilloses de l’Aeroport de Barcelona suposen més del 6% del volum embarcat en 2018, un percentatge elevat si es compara amb el registrat en altres instal·lacions aeroportuàries. La quota d’aquest tipus de productes acostuma a situar-se al voltant del 3% en molts aeroports comparables. La revisió i declaració d’aquest tipus de càrrega suposa “una complexitat addicional, la qual cosa augmenta el percentatge d’enviaments que registra alguna incidència”, ha conclòs l’últim informe de l’Observatori Aeri de Barcelona, elaborat per la consultora GPA per a la Cambra de Comerç de Barcelona. No obstant això, aquest fet sembla no frenar el seu creixement a nivell global. Segons la IATA, cada any es fan al món uns 1,25 milions d’aquests enviaments. A més, l’associació de transport aeri preveu que la xifra creixi el 4,9% anual.

Les mercaderies perilloses més exportades des de l’Aeroport de Barcelona-El Prat “solen ser les inflamables, les corrosives, les tòxiques, els contaminants del medi ambient i les relacionades amb les bateries de liti”, ha explicat la directora de l’empresa DGM a Barcelona, Diana Sánchez. Tanmateix, puntualitza que realment s’expedeixen, de manera regular o puntual, mercaderies perilloses de tota classe. Aquestes es transporten a tot el món, “però sempre molt condicionades per les rutes aèries existents”. Avui en dia, l’aeroport està ampliant les seves rutes intercontinentals directes i això es reflecteix en les principals destinacions a les quals es dirigeixen les mercaderies: els països asiàtics, Amèrica del Nord, Llatinoamèrica i l’Àfrica Subsahariana.

S’exporten aquest tipus de mercaderies i no unes altres, tal com ha explicat Diana Sánchez a El Mercantil, “perquè estan relacionades amb les principals indústries de la zona”. Els sectors econòmics i industrials catalans que les utilitzen són especialment el químic, el farmacèutic, el sector del perfum i el de l’electrònica de consum. En molts d’aquests segments, Barcelona-El Prat lidera l’exportació espanyola per via aèria.

Barcelona-El Prat lidera el rànquing d’exportació espanyola per via aèria de gran part dels productes catalogats com a mercaderies perilloses

L’exportació de mercaderies perilloses de DHL Express des de les instal·lacions aeroportuàries de Barcelona són principalment bateries de liti i mostres de diagnòstic amb gel sec. No obstant això, també exporten en menor mesura productes químics, principalment de fàbriques de perfums i aromatitzants: “Aquest darrer sector mostra una clara diferenciació en volum d’enviaments des de Barcelona respecte a la resta d’Espanya”, segons el Operations Performance a Espanya de l’empresa DHL Express, José Barta. Tot i així, la companyia mai transporta a través de la seva xarxa substàncies explosives, gasos tòxics, substàncies infeccioses o radioactives. Per la seda part, el conseller de seguretat de DSV España, Sergi Hernandez, ha informat que per a la companyia danesa les mercaderies perilloses representen entre un 10% i un 15% de les exportacions des de Barcelona per via aèria.

Aquestes empreses trien aeroports com el de Barcelona per reduir els temps de trànsit el màxim possible. “Aquests aeroports ens donen la possibilitat d’enllaçar diàriament amb els nostres grans hubs europeus i oferir així als nostres clients lliuraments de 24 hores a tota la UE i algunes altres destinacions, i en els temps mínims per a la resta de països”, ha afirmat Barta. De fet, DHL Express té el mateix tipus de trànsit amb aquests productes que amb la mercaderia general, sempre que “estiguin correctament preparats i el client tingui el seu compte autoritzat per a transportar mercaderies perilloses” a través de la seva xarxa.

 

Des de la companyia especialitzada DGM Spain constaten que empreses amb productes d’alta densitat opten per aeroports alternatius al de Barcelona

Algunes companyies, per la seva complexitat de securització i les característiques de les comprovacions que es duen a terme a Barcelona, estan optant per fer sortir les seves mercaderies perilloses des d’altres aeroports aparentment menys conflictius. La directora de l’oficina de DGM a Barcelona puntualitza que és “molt habitual” que empreses amb productes d’alta densitat, que resulten opacs als raigs X i amb característiques que no els fan compatibles, utilitzin els serveis d’altres aeroports. Aquests, per pràctica operativa o tecnologia, els asseguren menys incidents per a la seva acceptació. Per exemple, pel que fa a analitzadors de traces explosives i gossos detectors d’explosius.

QUÈ ES CONSIDERA MERCADERIA PERILLOSA EN EL MODE AERI?
Perquè una mercaderia sigui considerada perillosa ha de complir una sèrie de condicions estipulades en diferents reglaments. Concretament, en el cas del transport aeri, el text de referència és la ‘Reglamentació sobre mercaderies perilloses’ de la IATA i les instruccions tècniques de l’Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI). “Els criteris bàsics són que sigui un article o substància capaç de posar en risc la salut, la seguretat, la propietat o el medi ambient, i que estigui inclòs en la llista de mercaderies perilloses de la reglamentació”, segons la directora de DGM a Barcelona. “Molt resumidament, existeixen nou classes diferents de mercaderies perilloses, que engloben a una vintena de tipologies de perill i que es concreten en milers de substàncies i articles possibles”, ha simplificat Diana Sánchez.

Aquest tipus de mercaderies es troben presents a molts sectors industrials i econòmics: des de companyies químiques que fabriquen aromes, fins a aquellos que produeixen materials per a la construcció o per a la indústria pesant. “Darrerament, la mercaderia perillosa que més es transporta a l’àmbit mundial són les bateries de liti”, afirma el Operations Performance a Espanya de l’empresa DHL Express. Aquestes bateries s’utilitzen en milions de dispositius electrònics i és, segons ha reconegut, “un dels reptes per al transport aeri més importants”.

Per transportar aquest tipus de mercaderies s’han de prendre mesures específiques, indicades en la reglamentació de la IATA. Aquestes han de ser embalades mitjançant instruccions concretes i ser marcades, etiquetades i documentades de manera específica segons el tipus de substància o article. “És important verificar també el tipus d’avió, les limitacions dels països i de les aerolínies, entre altres”, explica el conseller de seguretat de DSV España, Sergi Hernández. Per part seva, José Barta recorda que els embalatges “han d’assegurar durant tot el transport que ningú pugui entrar en contacte per accident amb les mercaderies perilloses que contenen”.

REGLAMENTACIÓ DE LES MERCADERIES PERILLOSES
Cada any, la IATA publica una edició nova d’aquesta reglamentació, que és en la qual es basen les companyies aèries per regular el transport de les mercaderies perilloses. Aquesta, per la seda banda, es basa en l’annex 18 del Conveni de Chicago sobre aviació internacional; i en les instruccions tècniques de la OACI, que obté la informació del comitè d’experts de les Nacions Unides. “És una forma d’unificar els criteris a la majoria de països del món, motiu pel qual els conflictes es minimitzen”, explica José Barta (DHL Express). Tanmateix, puntualitza que existeixen variacions encara més restrictives segons l’estat i l’operador: “Per exemple, una línia aèria pot determinar que en els seus avions no es poden carregar materials corrosius encara que la reglamentació ho permeti, o un país pot decidir que als seus aeroports no poden transportar-se materials radioactius”, explica.