15 de junio de 2024 | Actualizado 16:55
Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona

Els consignataris de Barcelona oferiran cursos online en anglès

L’associació fa balanç del 2018 i presenta els seus plans per a aquest any en la seva junta directiva

L’Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona, presidida per Jordi Trius, ha presentat el seu balanç de 2018 a la junta general de l’entitat. Entre les diferents novetats presentades, els consignataris han destacat que “més de 260 alumnes” han dut a terme la seva formació de mòdul II, dedicat al transport marítim de línia regular. El pròxim mes d’abril llençaran la quarta edició del mòdul, amb 60 alumnes més. A més a més, Trius ha anunciat que s’està treballant per llençar aquesta formació en anglès i també ha presentat el curs presencial que l’associació oferirà als seus associats sobre el Codi Duaner de la Unió (CAU) i la seva implicació a l’activitat del consignatari, previst per al maig del 2019.

En aquest sentit, l’associació ha assenyalat que “tant la digitalització dels cursos com la gestió acadèmica dels mateixos” han comptat amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A més, durant la reunió ha recordat la recent signatura del conveni de col·laboració en formació amb el Tecnocampus. La junta general ha comptat amb l’assistència de les empreses consignatàries associades i en l’ordre del dia s’han presentat els comptes anuals, incloent-hi la liquidació del pressupost de despeses i ingressos de l’exercici del 2018, així com els pressupostos del 2019. Per altra banda, Trius ha informat sobre les activitats de l’associació durant el darrer any, així com sobre les altes associatives produïdes i els canvis de composició de la junta directiva, rere les eleccions del darrer mes de setembre.

Finalment, el president ha presentat les qüestions tractades a les reunions dels grups de treball tramp, línia regular conteneritzada i creuers, i els treballs duts a terme per l’associació a partir de les problemàtiques plantejades pels associats. Concretament, algunes d’aquestes dificultats s’han canalitzat a través de l’Associació Espanyola de Consignataris de Vaixells (Asecob). A més, s’ha informat de les qüestions més destacades tractades a la Asecob, com la recent modificació de la llei general tributària o la seva participació en el desenvolupament del real decret sobre les obligacions de consignació dels vaixells.