26 de mayo de 2024 | Actualizado 6:03

El Coacab manté els seus dubtes sobre la nova resolució dels avals i les garanties

Els representats duaners poden veure’s abocats a utilitzar altres duanes europees per despatxar a partir de 2025 per la no resolució del problema
Sessió informativa organitzada pel Coacab per informar de la problemàtica dels avals i les garanties | Coacab

El Col•legi d’Agents de Duanes de Barcelona (Coacab) ha expressat la seva preocupació davant la nova resolució d’avals i garanties. Concretament, el col·legi ha afirmat que “l’arrel del problema” està en la interpretació que l’agència tributària fa de l’article 89.4 del Codi Duaner de la Unió (CAU), referit a la l’alliberament de les garanties, que ha qualificat de “totalment incorrecta”. La conclusió del Coacab és que, de no solucionar-se aquesta qüestió, els representants duaners poden veure’s abocats a utilitzar altres duanes europees per despatxar mercaderies a partir del 2025.

“Aquesta interpretació és inacceptable, ja que no es correspon amb les que s’han fet en altres països de la unió duanera ni tampoc amb les guies sobre les garanties que esclareixen les interpretacions que es puguin fer sobre això”, ha afirmat el president del col·legi, Antonio Llobet. Concretament, segons Llobet, tot i que l’agència tributària considera no deutor al representant duaner en la modalitat directa, sí que contempla que els avals prestats siguin garants de les liquidacions que es puguin produir després del llevant i una vegada pagats els impostos. “l’administració pretén que les garanties puguin ser treballades i executades per qualsevol liquidació complementària que pogués sorgir durant el període de tres anys per a l’aranzel i de quatre anys per al IVA, si el deutor no acomplís amb el pagament d’aquella nova liquidació”, ha criticat el Coacab.

“És inacceptable que després del despatx, el llevant i el pagament dels tributs, no es llevin les garanties”
Antonio Llobet President del Caocab

“És inacceptable que després del despatx, el llevant i el pagament dels tributs, no es llevin les garanties”. A més, el Coacab ha encarregat un estudi comparatiu per demostrar a la duana espanyola que la seva interpretació sobre els avals no és correcta.

Per la seva banda, la lletrada del Coacab Irene Guardiola ha assenyalat que a Espanya hauria d’interpretar-se com a Europa i que “amb el CAU a mà, la garantia queda alliberada amb el llevant, quan el deute deixi d’existir”. Guardiola ha indicat que, de moment, “no existeix jurisprudència perquè és un tema nou” i ha aconsellat que els representants duaners “firmin contractes privats amb els seus clients”, que hauria de servir “per establir responsabilitats en relació als pagaments dels deutes originats”.