17 de julio de 2024 | Actualizado 17:26

Adif torna a licitar la terminal de Granollers després de finalitzar la pròrroga de la concessió

Va ser la primera a adjudicar-se a "risc i ventura" i l'ha operat Slisa i Transfesa des de 2013 amb un màxim de tràfic de 24.382 utis en 2017
Adif

L’administrador d’infraestructures ferroviàries (Adif) ha licitat “la gestió de serveis i comercialització” de la terminal de Granollers (Barcelona) per als pròxims sis anys, amb possibilitat d’una pròrroga de tres més. La licitació estableix un import mínim de les ofertes de 1,3 milions d’euros, més impostos, i preveu que l’adjudicatari realitzi “la prestació del serveis de utis a risc i ventura” i la “càrrega i descàrrega de vagons sobre tren”. El termini per a presentar ofertes expira el 30 d’abril i es procedirà a l’obertura d’ofertes el 7 de maig, segons Adif.

La terminal de Granollers es va convertir en 2013 en la primera a ser adjudicada a “risc i ventura”. El gestor de la infraestructura des de l’1 de juny de 2013 ha estat Translisa, societat creada per Slisa (Suardíaz i Adif) i Transfesa (DeutscheBahn i Renfe). Aquesta empresa es va adjudicar la instal·lació per 878.104 euros per a quatre anys, que s’han prorrogat dos més, tal com ja establia el contracte. En aquest període, la terminal ha aconseguit els seus màxims d’activitat en 2017, exercici en el qual va registrar 877 trens i 24.382 utis manipulades, segons el plec de condicions particulars de la licitació.

Adif ha desgranat en aquest plec de condicions particulars, els preus que haurà d’oferir a l’adjudicatari per a l’exercici de 2019 per a “garantir les actuals condicions econòmiques definides per l’actual explotador d’aquests serveis (Translisa) enfront dels seus clients”.

A partir de 2020, el futur adjudicatari de la terminal de Granollers “haurà de tenir en compte, per a la fixació d’aquests preus i la franquícia temporal, la resolució sobre les propostes de tarifes per als serveis complementaris” de la CNMC de novembre de 2016. A més, “els preus de referència per la prestació dels serveis han de comunicar-se a Adif i hauran d’estar disponibles, en tot cas, en l’espai web de l’adjudicatari.