23 de junio de 2024 | Actualizado 5:35

El Coacab i la Duana de Barcelona debaten sobre la prestació d’avals i garanties

Durant la reunió s’ha tractat, entre altres temes, aquells relacionats amb els avals de caució i amb els avals sense reducció
Seu del Col•legi d’Agents de Duanes de Barcelona | Coacab

La comissió de duanes del Col•legi d’Agents de Duanes de Barcelona (Coacab) i representats duaners de Barcelona s’han reunit amb els màxims responsables de la Duana de Barcelona per tractar els principals problemes que el Coacab ha detectat en referència a la prestació d’avals i garanties.

Pel que fa als avals de caució, la Duana de Barcelona ha informat que, a la modalitat de representació directa, aquests són vàlids i no requereixen addenda els models publicats a la resolució de febrer del 2004. Per altra banda, en quant als avals sense reducció, ha afirmat que es permetrà la seva prestació i utilització sota la representació directa, a petició del representant duaner.

En aquest últim punt, la Duana de Barcelona també ha anunciat que el representant duaner que tingui presentat un aval amb reducció i que vulgui utilitzar-lo per despatxar mitjançant la modalitat de representació directa, haurà de presentar una sol·licitud de constitució d’una garantia global (CGU), inclosa la seva possible reducció o despensa, sol·licitant la renúncia a la reducció per cobrir el 100% del deute.

Pel que fa a les reavaluacions, els responsables de la duana han especificat que es faran d’ofici i de forma massiva. En el termini aproximant d’una setmana s’enviarà una notificació als operadors que actuïn sota la representació directa. Així, una vegada rebuda la comunicació, el representant duaner haurà de demanar una autorització CGU per aval.

Una vegada seguits aquests passos, la duana admetrà la CGU immediatament i, amb l’autorització, s’adjuntarà l’addenda publicada a la resolució de febrer del 2019. Segons la duana, es donarà un termini d’un mes, prorrogable si es sol·licita prèviament a la cap de garantia i amb justificació.