20 de abril de 2024 | Actualizado 20:20

CLH inverteix deu milions d’euros a ampliar i millorar les seves instal·lacions a Barcelona

L'empresa ha construït dos nous tancs de 11.000 metres cúbics cadascun i ha realitzat millores operatives en la resta de la infraestructura
Instal·lacions de CLH en el port de Barcelona | CLH

La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) ha invertit més de 10 milions d’euros en l’ampliació de la capacitat d’emmagatzematge de la seva instal·lació en el port de Barcelona i en altres millores operatives per a incrementar la seva capacitat d’emmagatzematge i transport de productes petrolífers en la zona del Mediterrani. L’empresa ha construït dos nous tancs de 11.000 metres cúbics cadascun, la qual cosa suposa una inversió total de més de tres milions d’euros.

Després d’aquesta ampliació, la planta de Barcelona disposa de 44 tancs amb una capacitat total de prop de 500.000 metres cúbics. En el costat mar, compte amb dos punts per atracar vaixells de 13,5 m i 11,56 m de calat per a càrrega i descàrrega, dotats cadascun de sis braços automatitzats de descàrrega, i un altre punt per a gabarres amb dos braços.

Tanmateix, la companyia ha destinat set milions d’euros en la realització de millores operatives en els tancs, augmentar els cabals de bombament i incrementar les mesures de seguretat i protecció del medi ambient de la instal·lació. “Aquestes inversions permetran millorar la productivitat de la planta i la seva flexibilitat per a atendre les noves demandes dels clients amb major efectivitat”, ha assegurat CLH. Dins d’aquesta partida de set milions, la principal inversió s’ha dedicat a l’adaptació de sis tancs per a poder emmagatzemar diferents productes, “la qual cosa permet atendre millor les demandes actuals del mercat”. L’import destinat a aquest apartat ha estat de 2,4 milions d’euros.

Dins dels set milions d’inversió, s’han destinat 1,8 milions d’euros a la construcció d’una nova unitat de tractament d’aigües que redundarà en un millor funcionament del sistema. A més, s’han instal·lat noves bombes de major cabal i s’han desdoblegat alguns trams de canonades que comparteixen fluxos d’entrada dels atraquis amb altres moviments, la qual cosa permet realitzar operacions d’entrada i sortida simultàniament i treballar amb diferents productes. La inversió destinada a aquest apartat ha sumat 1,2 milions d’euros.

També s’han realitzat diverses millores en els sistemes de seguretat i protecció ambiental de la instal·lació. En concret, s’han invertit 1,7 milions d’euros en millores del sistema contra incendis; substitució de canonades enterrades per canonades aèries el que evita possibles afeccions mediambientals, i la instal·lació d’un sistema d’identificació de compartiments en cisternes per a augmentar la seguretat en les operacions de càrrega de cisternes que es realitzen en les zonas de càrrega evitant el risc de vessament.