22 de mayo de 2024 | Actualizado 19:09

El tràfic del port de Tarragona creix el 4,3% fins a febrer

El moviment de productes agroalimentaris ha superat el milió de tones en l'acumulat dels dos primers mesos de l'any al port de Tarragona
Port de Tarragona

El port de Tarragona ha mogut 5,8 milions de tones en el primer bimestre de 2019, una xifra que representa el 4,3% més que en el mateix període de l’any anterior. Els productes agroalimentaris han registrat un moviment de més de 1,1 milió de tones en aquests dos primers mesos, el 16,8% més. Concretament, els pinsos i farratges han sumat 382.695 tones mogudes (+77,9%) i les fruites, hortalisses i llegums, 23.790 tones (+46,5%). No obstant això, els cereals i les seves farines, encara que han arribat a les 760.003 tones en els mesos de gener i febrer, han experimentat un descens del 0,9% respecte als primers dos mesos de 2018.

En referència als productes energètics, amb un moviment de 3,8 milions de tones (+8,8%), destaca el tràfic de gasolina, amb 214.560 tones (+1.804,8%); els gasos energètics del petroli (butà i propà), amb 306.684 (+67,1%); els biocombustibles, amb 26.214 tones mogudes (+22,9%), el gasoil, amb 171.503 tones (+11,9%), i el petroli cru, amb 1,6 tones (+9,1%).

En un altre apartat, en el grup dels adobs, s’han mogut, en aquests dos primers mesos, 63.344 tones (+27,6%); de fosfats han estat 26.800 tones (+197,8%) i de potasses 5.0001 tones (+20,2%). En referència als materials de construcció, segons les xifres aportades per l’autoritat portuària, s’han registrat 167.789 tones (+11,9%). Dins d’aquest segment, destaca el trànsit de ciment, amb 23.103 tones mogudes (+166,4%), i el trànsit de materials, amb 33.204 tones (+258,5%).