30 de mayo de 2024 | Actualizado 0:01

El port de Barcelona apunta a un nou creixement de doble dígit en contenidors per al 2019

Mercè Conesa: “Es necessita voluntat política, dotació pressupostària i una solució tècnica consensuada per resoldre els accessos”
La presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa, i el president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé | Cambra de Comerç de Girona

La presidenta de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Mercè Conesa, ha interrogat de forma retòrica a l’audiència del Cercle d’Infraestructures celebrat a la Cambra de Comerç de Girona: “Serem capaços de seguir amb el ritme de creixement dels últims anys el 2019?”. Respecte al tràfic de contenidors, la resposta de Mercè Conesa és un ‘sí’ rotund. “Estem detectant en aquests primers dos mesos de l’any, i ho corroborarem en tan sols 15 dies amb les dades de l’acumulat trimestral, que mantindrem el ritme de creixement de la càrrega conteneritzada”.

El moviment d’aquesta tipologia de mercaderia ha crescut el 9,5% fins al febrer, un període que sol veure’s afectat negativament per la celebració de l’any nou a la Xina. Les xifres de creixement anuals de 2017 i 2018 van superar el doble dígit i les previsions de l’autoritat portuària apunten a què tornarà a assolir el mateix ritme durant aquest any.

“Estem detectant en aquests primers mesos que mantindrem el ritme de creixement de la càrrega conteneritzada el 2019”
Mercè Conesa Presidenta de l’Autoritat Portuària de Barcelona

Mercè Conesa ha reconegut que, de la mateixa manera que s’espera prosseguir amb un elevat ritme d’increment de contenidors el 2019, també han identificat una “desacceleració” en altres tràfics. En termes generals, la presidenta del port ha explicat que són deguts a les “incerteses generades per la política comercial internacional” i ha citat la pugna entre la Xina i els Estats Units i el Brexit. En el cas dels granels sòlids, que han retrocedit el 7,8%, es tracta d’un “descens conjuntural” provocat per factors temporals, com ara les collites o la disminució del preu del ciment a Turquia, que ha penalitzat el tràfic portuari a Barcelona.

Per altra banda, el moviment de vehicles s’està veient afectat per les “incerteses pels canvis a la indústria de l’automòbil pels nous combustibles i les noves necessitats de mobilitat”. En aquest sentit, Mercè Conesa ha recordat que, a diferència d’altres ports, el de Barcelona és un enclavament amb un fort component d’exportació de vehicles, amb una quota aproximada del 50% sobre el total, fet que mostra que “el teixit català d’aquest sector ha guanyat musculatura per ser exportador”.

EL PONT CATALUNYA-ÀSIA
A més de desgranar l’evolució dels tràfics, la presidenta del port de Barcelona ha repassat el pes d’aquesta infraestructura a les exportacions de Girona per via marítima, que sumen 1,2 milions de tones. El 85% de les ventes a l’exterior per via marítima de Girona transiten per les infraestructures portuàries que presideix. El 60% d’aquestes mercaderies tenen com a destinació el Japó, país en el qual l’autoritat portuària farà la seva missió comercial d’aquest 2019. Mercè Conesa ha recordat que la connexió entre Girona i Àsia (la Xina és també el segon destí de les seves exportacions des del port de Barcelona) és una mostra del que succeeix globalment a Catalunya. Ha destacat que fins al 41% del volum de tot l’Estat amb Àsia té a Barcelona com a un dels seus eslavons.

ELS REPTES PENDENTS EN INTERMODALITAT
La presidenta del port de Barcelona també s’ha referit en la seva intervenció als dos grans desafiaments de l’enclavament en termes d’intermodalitat. Conesa ha incidit en la quota actual ferroviària, del 13,4%, un percentatge molt superior al de molts altres ports espanyols. Tanmateix, per millorar aquestes xifres, es necessita desencallar els accessos ferroviaris. “Es necessita voluntat política, dotació pressupostària i una solució tècnica consensuada per les diverses administracions implicades”, ha resumit la presidenta del port català. Es tracta d’un tema “pendent i reiteratiu” que convé resoldre, ha manifestat Conesa.

Per això, “hem preparat un document per consensuar i volem una oficina tècnica per impulsar els treballs dels accessos”, també dels viaris. Per altra banda, ha fet menció a la necessitat d’ampliar la longitud dels trens, especialment en el corredor amb Saragossa, una demanda que de forma reiterada han fet arribar a Adif des de l’autoritat portuària sense que s’hagi pogut solucionar.