26 de mayo de 2024 | Actualizado 6:03
Mercè Conesa i Francesc Carbonell (Unió per la Mediterrània) durant la conferència | M.V.

El canvi climàtic centra el debat sobre les Autopistes del Mar en el Mediterrani

Les regulacions mediambientals i la consciència ecològica situen les Autopistes del Mar com un format imprescindible per respondre aquests reptes

La presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa, ha expressat la necessitat de “posar al mapa rutes més competitives, responsables i innovadores” a la conferència sobre Autopistes del Mar i canvi climàtic organitzada per l’Escola Europea Intermodal Transport. Conesa ha destacat la importància de reforçar les relacions entre ports del Mediterrani per competir a nivell global, tot sent “respectuosos amb els drets de la ciutadania, amb les regulacions de l’Organització Marítima Internacional (OMI) i amb les regulacions de la UE”.

L’objectiu és desviar el transport per carretera a noves vies marítimes intermodals que connectin els ports del Mediterrani. Per aconseguir-ho, la presidenta ha afirmat que “si som capaços d’establir aquestes connexions basant-nos en els eixos de la innovació, la sostenibilitat i la formació de les persones, podrem afrontar el futur amb molta fortalesa”.

“Si establim les connexions basant-nos en els eixos de la innovació, la sostenibilitat i la formació, afrontarem el futur amb fortalesa”
Mercè Conesa Presidenta del port de Barcelona

Per la seva pbanda, el director tècnic de la divisió mediambiental marina de la Organització Marítima Internacional (OMI), Camille Bourgeon, ha assenyalat que “aproximadament 230 milions de persones estan expostes directament a emissions contaminants de vaixells als 100 ports principals del món”. Entre aquestes es troben les emissions ce CO2 dels vaixells, que es fan regular per primer cop fa un any. “Va ser el resultat de mesos de negociació i un acord històric”, ha afirmat Bourgeon. Tot i que els vaixells suposen el 2% de les emissions de CO2, molts encara continuen utilitzant gasoil pesat, combustible considerat especialment contaminant. A més, les rutes marítimes podrien créixer entre el 50% i el 250% per al 2050, segons dades de la OMI.

A part de les emissions nocives per a la salut com el CO2, Bourgeon també ha assenyalat la necessitat de limitar els òxids de sulfur. A partir del 2020, l’ús d’aquesta substància per part dels vaixells que operin fora de les àrees de control d’emissions designades serà del 0,50% massa per massa, amb l’objectiu de reduir el risc de problemes respiratoris i malalties pulmonars de les persones. El 90% dels ports, com és el cas de Barcelona, estan situats a prop de nuclis urbans. Per aquest motiu, l’habilitat dels ports i vaixells per respondre de manera eficient i econòmica les demandes mediambientals resulta clau en el futur desenvolupament del sector.

“Uns 230 milions de persones estan exposades directament a emissions contaminants de vaixells als 100 ports principals del món”
Camille Bourgeon Organització Marítima Internacional (OMI)

En aquest sentit, la naviliera Grimaldi ha explicat durant la conferència que, amb l’objectiu de netejar les aigües, la companyia utilitzarà en els seus trajectes vaixells amb depuradores incloses, que aconseguiran reduir aquest objectiu del 0,5% fins al 0,1%. Fins al mes de maig del 2020, la naviliera introduirà dotze nous ro-ro híbrids, nou dels quals operaran al Mediterrani i quatre directament al port de Barcelona.

Per la seva banda, el director general del Centre d’Estudis de Transport per a la Mediterrànea Occidental (Cetmo), Oscar Oliver, ha destacat la necessitat d’integrar els corredors Mediterrani i Transmagrebí, en el qual els ports representarien “la porta de sortida i d’entrada de la mercaderia al Mediterrani”. D’aquesta manera, es connectarien diferents països del Mediterrani a través d’una xarxa que inclouria diversos mitjans de transport.

Entre altres idees innovadores, el director de màrketing del port de Gènova, Silvio Ferrando, ha expressat durant la jornada la possibilitat de connectar per mar els països del Mediterrani amb la Xina, com a alternativa a la ruta comercial actual establerta per via ferroviària. També relacionat amb aquest sector, el president de l’Autoritat del Sistema Portuari del Mar Tirrè, Francesco Maria di Majo, ha assenyalat la importància de les Autopistes del Mar i la necessitat d’augmentar els vincles marítims per promoure vies de transport més ecològiques.