21 de mayo de 2024 | Actualizado 13:09

El port de Tarragona confia la gestió d’incendis a Parcs Químics

El contracte, amb una durada de cinc anys, també inclou les actuacions per contingències marines accidentals a l’enclavament tarragoní
La signatura del contracte s'ha dut a terme aquest divendres | Autoritat Portuària de Tarragona

El president del port de Tarragona, Josep Maria Cruset, i el president de l’Associació Parcs Químics de Seguretat, Francisco Javier Castillo, han signat avui un contracte pel qual el Parc Químic de Seguretat es farà càrrec de la prevenció, control d’emergències i extinció d’incendis, així com de les actuacions per contingències marines accidentals, a la zona de servei del port de Tarragona. Aquest servei es realitzarà de manera coordinada amb les diferents administracions amb competències en aquestes matèries en els termes establerts a la normativa d’aplicació vigent, amb equips especialitzats de primera i segona intervenció, dins de les funcions recollides als plans de contingència d’aplicació.

Aquest contracte dóna continuïtat a la línia de treball que desenvolupa el port tarragoní, i que incideix en la capacitat de resposta especialitzada davant de les emergències marítimoterrestres que puguin produir-se en el recinte portuari, així com davant d’episodis de contaminació marítima. Igualment, es continua potenciant la participació dels Parcs Químics de Seguretat en la realització d’activitats preventives, formatives, realització d’exercicis i simulacres, així com el reforç de les actuacions de coordinació amb altres cossos d’intervenció i direcció de l’emergència.

Com a prestador del servei, l’Associació Parcs Químics de Seguretat, compta amb una àmplia experiència, una plantilla de professionals amb alt grau d’especialització i formació en el marc de la gestió d’equips d’intervenció en emergències davant la tipologia de riscos propis del recinte portuari i de la indústria química. Així doncs, Parcs Químics proporcionarà al Port de Tarragona el servei de lluita contra la contaminació marina accidental generada per substàncies potencialment perilloses, oferint serveis relacionats amb la prevenció, la formació i el manteniment dels mitjans materials destinats a aquestes tasques. La durada d’aquest contracte serà de cinc anys.