21 de mayo de 2024 | Actualizado 5:03
D’esquerra a dreta: Cristian Bardají i Miquel Valls | M.V.

La Cambra de Comerç de Barcelona exigeix avanços per a reordenar la Ronda Litoral

Els repartiments d’última milla i el futur dels peatges són altres actuacions que "encara queden pendents"

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha afirmat que a la ciutat encara queden pendents algunes actuacions com ara la ordenació de la Ronda Litoral a la Zona Franca i El Morrot. “Es tracta d’una actuació que es planteja més en termes d’accessibilitat local i de segregació de fluxos que estrictament d’ampliació de capacitat”, ha explicat. No obstant això, ha destacat que “necessita d’un posicionament clar per part de l’ajuntament per poder seguir avançant”.

Aquesta actuació implica especialment “la mobilitat de mercaderies imprescindibles per al funcionament del metabolisme urbà de la ciutat”, segons Valls. El president de la Cambra ho ha lligat a la distribució urbana de mercaderies (DUM), que ha definit com “molt intensius a l’última milla amb vehicles comercials que entren a les ciutats des dels centres de consolidació logística ubicats a la primera corona metropolitana”. Tot i això, Valls ha afirmat que l’aplicació de la nova app de l’àrea DUM “apunta un camí a seguir que sembla que està donant fruits raonables de millora”.

“La nova app de l’àrea DUM està donant fruits raonables de millora”
Miquel Valls President de la Cambra de Comerç de Barcelona

Per altra banda, també ha destacat que la Plaça de les Glòries és la principal obra que “impulsa la reconversió de l’ús viari” i que “aspira a generar espai urbà de qualitat”. En aquest sentit, ha destacat que totes les transformacions urbanes en curs a Barcelona porten incorporada la dimensió de la sostenibilitat perquè la ciutat ha de fer front als reptes del canvi climàtic i la transformació energètica.

Actualment s’estan estudiant diferents maneres de reduir els nivells de contaminació, congestió i ocupació d’espai públic en Barcelona a través de la inclusió de diferents peatges. A més, es troba el debat de com fer front al manteniment de les autopistes interurbanes de Catalunya quan acabi el termini de vigència de les concessions. “Fa falta arribar a conclusions concretes”, ha assenyalat Valls.