26 de mayo de 2024 | Actualizado 10:47

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia creixen el 5,6% interanual el primer trimestre

El total d'exportacions industrials catalanes ha patit un descens del 1,4% i s'ha situat en els 11.154 milions de euros fins al mes de març
Freepik

Catalunya ha exportat productes industrials d’alta tecnologia per valor de 1.890,9 milions d’euros al primer trimestre del 2019, xifra que representa un augment del 5,6% interanual, la xifra més elevada de tots els nivells tecnològics, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Les vendes a l’exterior dels productes de nivell tecnològic baix i mitjà baix també han augmentat el 3,9% i 2,3%, respectivament. En canvi, les exportacions de nivell mitjà alt han registrat un descens del 6,4% interanual. En conjunt, les exportacions industrials han assolit un valor de 17.154,1 milions d’euros, xifra que representa un descens del 1,4% interanual.

Tots els productes d’alt contingut tecnològic han augmentat. En destaquen els productes farmacèutics, amb un increment interanual del 6,9% al primer trimestre del 2019. També han augmentat les vendes a totes les àrees geogràfiques i especialment les vendes a països de fora de la Unió Europea (9,1%).

Les vendes a l’exterior de productes farmacèutics han crescut el 6,9% en els primers tres mesos de 2019

Les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt, que representen quasi la meitat de les exportacions de productes industrials, han assolit un valor de 8.280,4 milions d’euros al primer trimestre, xifra que suposa una disminució d’un 6,4% interanual. Aquesta dada s’explica bàsicament pel descens de les vendes del grup materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles (-11,8%) i concretament per la disminució de les vendes de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (-17,7%). Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han disminuït el 7,3% i les destinades a la resta del món el 4,1%.

Les vendes a l’exterior de productes de nivell mitjà baix, amb un valor de 2.539,2 milions d’euros, han augmentat el 2,3%. Aquesta dada s’explica per l’increment de les exportacions a països de la Unió Europea (3,4%), ja que les destinades a la resta del món han disminuït lleugerament (-0,1%). Tots els productes d’aquest nivell han augmentat les vendes a l’exterior, excepte els productes metàl·lics (-1,8%).

Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 4.443,7 milions d’euros, han augmentat el 3,9% en relació amb el primer trimestre de l’any anterior. Per àrees geogràfiques, les exportacions d’aquest nivell a la Unió Europea han crescut el 2,9% i les vendes a la resta del món el 5,8%.

CREIXEN LES IMPORTACIONS EL 5,1%
Al primer trimestre del 2019, Catalunya ha importat productes industrials per valor de 21.263.7 milions d’euros, xifra que representa un creixement interanual del 5,1%. Tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l’estranger: l’alt un 5,7%, el mitjà alt un 5,0%, el mitjà baix un 7,8% i el baix un 3,2%. Les compres de productes industrials procedents de la Unió Europea han augmentat en els productes de nivell tecnològic alt (27,1%) i mitjà alt (3,5%), mentre que a la resta de nivells han disminuït en el mateix període. En el cas de les compres a la resta del món, només han disminuït les d’alt contingut tecnològic (-15,1%).