21 de junio de 2024 | Actualizado 11:36

El port de Barcelona presentarà el seu quart pla estratègic l’estiu del 2020

Els treballs previs per definir el pla estratègic fins al 2025 ja han començat, amb la licitació d’una anàlisi sobre les tendències marítimo-portuàries
Port de Barcelona

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha anunciat que el seu quart pla estratègic, que abastarà el període 2021-2025, es presentarà l’estiu de l’any vinent. Es tracta del document de referència per desenvolupar les activitats del port i marcar els seus objectius de futur. “S’està portant a terme una tasca de consulta i recollida d’opinions per part de la comunitat portuària, reflectida en grups de treball específics”, ha afirmat el cap de Relacions Internacionals i Promoció, Manel Galán, després de la celebració del Consell Rector del port. Actualment, l’autoritat portuària està immersa en els treballs previs per definir el nou pla. Entre aquestes actuacions previstes destaca la recerca d’una empresa per dur a terme una anàlisi de les principal tendències marítimo-portuàries, que permeti servir de base al pla estratègic fins al 2025 i també per traçar una fulla de ruta de cara al 2040.

“Tot i que a Madrid tenim una competència molt important, continuarem sent competitius per tren”
Manel Galán Cap de Relacions Internacionals i Promoció del port de Barcelona

El Consell Rector del port de Barcelona també ha acordat la celebració d’una jornada de promoció de les seves instal·lacions i serveis al hinterland, activitat que ja s’havia portat a terme en el passat. “En organitzar aquesta jornada posem en valor els serveis que estem donant a un mercat que és prioritari per al port”, ha explicat Galán. “No deixarem mai d’atendre el mercat de Madrid”. A més, ha reconegut que el port de Barcelona té en aquesta zona “una competència molt important i estem en desavantatge respecte a València, però hem estat competitius i continuarem sent-ho en el transport ferroviari”.

Un altre tema que Galán ha destacat sobre la reunió és “la valoració positiva” del port pel que fa al desenvolupament d’un espai d’espera destinat a la recepció de camions que embarquen en ferry. “El fet de concentrar-los ha permès millorar el flux del tràfic a les hores punta”, ha assegurat. Així mateix, el responsable de Relacions Internacionals i Promoció del port de Barcelona també ha anunciat que en el pròxim Consell Rector es presentaran els resultats de l’estudi de percepció de marca que s’està portant a terme.

Creixement del 15%

Previsió d’increment del tràfic de contenidors del port de Barcelona per a aquest 2019

Per altra banda, a la jornada s’han tractat temes com el compromís del port amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). “Un dels eixos estratègics del port és garantir el seu creixement sostenible”, ha reiterat la presidenta de l’autoritat portuària, Mercè Conesa. “Això implica potenciar la contribució de la nostra infraestructura a la societat pel que fa al valor econòmic, social i ambiental”. A més, Galán ha afegit que “avui en dia les corporacions i pymes comencen a prioritzar les infraestructures alineades amb els ODS, la digitalització, l’impacte ambiental i les eines per millorar la competitivitat”.

Pel que fa a la sostenibilitat ambiental, l’autoritat portuària està potenciant actuacions com ara la instal·lació de gasineres, l’adaptació dels camions a gas natural liquat (GNL) o l’adhesió al World Ports Climate Action Program, entre d’altres. “El port és el responsable del 7% de les emissions a la ciutat de Barcelona, però en l’àmbit dels creuers i ferries és de l’1%”, ha recordat Galán. En aquest sentit, la presidenta ha expressat la seva intenció d’impulsar una revisió i actualització del pla de millora de qualitat d’aire del port, que es va iniciar el 2016, així com d’elaborar un mapa d’emissions. D’aquesta manera, l’entitat portuària busca aconseguir un creixement sostenible a les seves instal·lacions, tenint en compte la previsió d’increment de contenidors d’aquest exercici, que rondarà el 15%, segons les estimacions fetes.

MISSIÓ COMERCIAL DEL PORT
L’autoritat portuària ha anunciat també els països candidats per a la seva missió comercial del 2020. Entre les possibles destinacions es troben quatre propostes que el port ja va entrar a valorar l’any passat, Indonèsia, Índia, Corea del Sud i Ghana, a les quals se li afegirà en aquesta ocasió Tailàndia. “S’incorpora Tailàndia perquè ha donat mostres de creixement i de tornar a posicionar-se”, ha explicat el cap de Relacions Internacionals i Promoció.

Per la seva part, l’únic país no asiàtic de la llista és Ghana, degut a l’interès del port en posicionar-se més allà del nord del continent africà i incidir en l’àrea subsahariana. L’elecció final de la destinació es revelarà a la missió comercial d’aquest any, que tindrà lloc al Japó del 8 al 14 de novembre, destinació que la comunitat portuària ha triat “pel gran potencial del país i l’interessant entorn geopolític”.