19 de agosto de 2022 | Actualizado 22:25
Àrea on es podria ubicar el nou polígon | Google Maps

La Generalitat impulsa una nova zona d’activitat econòmica en el Penedès

El polígon supranacional ocuparà 110,27 hectàrees de superfície i es vincularà a la futura central intermodal de mercaderies de Logis Penedès

La Generalitat de Catalunya ha anunciat la creació d’un polígon supramunicipal d’activitat econòmica a Sant Marçal-Can Vies, comarca del Penedès (Barcelona). El pla director urbanístic ha estat concebut per la comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC), presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. “L’objectiu és crear les condicions per establir un àrea d’activitat econòmica, bàsicament logística, al llarg de l’eix central d’infraestructures i vinculat a la futura central intermodal de mercaderies de Logis Penedés”, ha informat la Generalitat. En total, la nova zona ocuparà 110,27 hectàrees de superfície.

El Govern ha impulsat la redacció del pla després de les peticions dels tres ajuntaments afectats, Arboç, Castellví de la Marca i Castellet i la Gornal. Segons ha informat l’administració catalana, l’àrea disposa de “bones condicions de localització i accessibilitat” i complementarà els polígons industrials del sud de Vilafranca i de l’entorn de Santa Margarida i els Monjos. Després de l’estudi dels sòls urbanitzables, el CPTUC ha conclòs que un àrea de 310 hectàrees entre l’AP-7, LA N-340, la BV-2176 i la BV-2171 serà la ubicació òptima. “Es cenyeix a uns límits físics clars del territori i evita les discontinuïtats dels espais oberts”, ha assegurat.

S’ubicarà en un àmbit caracteritzat pel “gran valor dels espais agrícoles i dels corredors ecològics”

 

La Generalitat ha recordat que el pla director territorial del Penedès, aprovat el 2008, ja preveia un àrea d’aquestes característiques a la zona. No obstant això, ha recordat que l’àmbit també es caracteritza pel gran valor dels espais agrícoles i dels corredores ecològics”. Per aquest motiu, el pla establirà unes mesures per tal de minimitzar el consum de sòl urbanitzable i racionalitzar el seu ús. Entre els diferents objectius es troba la delimitació del nou polígon, un desenvolupament urbanístic sostenible, configurar àrees d’espais lliures en l’entorn dels corredors fluvials, una ordenació flexible dels sòls destinats a l’activitat logística i un tracte especial a les façanes visibles des de les infraestructures viàries.