5 de diciembre de 2020 | Actualizado 18:53

El port de Tarragona reforça la seva col·laboració amb Bombers de la Generalitat

Ambdúes entitats han signat un nou conveni per a la prestació de serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament al port

El conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch; i el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep M. Cruset, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per a la presentació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament al port. D’aquesta manera, el conveni donarà continuitat a una etapa de col·laboració efectiva amb els Bombers de la Generalitat de Catalunya.

“L’objectiu és potenciar la coordinació en la gestió de les emergències que es puguin produir, millorar l’eficàcia de la prevenció i donar una resposta altament coordinada i eficient en situacions de crisi”, ha explicat el port. Per una part, els bombers proveiran la seva capacitat operativa, de gestió i d’organització per afrontar emergències i, per l’altra, el port aportarà suport tècnic, material i formació. Concretament, s’aportarà una partida de formació de 50.000 euros anuals finançats per l’Autoritat Portuària de Tarragona.

S’invertiran 150.000 euros a l’any per a l’adquisició d’equipament especialitzat d’intervenció que s’adeqüi als riscos específics propis del port

De fet, aquest conveni donarà continuïtat a la relació que ambdós han establert en els darrers mesos mitjançant l’organització de diversos simulacres i pràctiques, així com sessions de formació als bombers per tal que coneguin millor l’àmbit portuari. “Amb aquesta col·laboració es protocol·litza la intervenció de Bombers de la Generalitat amb la sortida immediata des dels parcs més propers en cas que qualsevol tipus de salvament i rescat de persones, en zona de terra o en vaixell, i en accidents de trànsit amb persones atrapades”, ha explicat l’autoritat portuària.

Por altra banda, s’invertirà 150.000 euros a l’any per a l’adquisició d’equipament especialitzat d’intervenció que s’adeqüi a la tipologia de riscos específics propis de la zona de servei marítim-terrestre del port. El conveni té una vigència de quatre anys i es podrà prorrogar fins a quatre anys més. A més, per garantir, avaluar i promoure millores, es crearà també una comissió tècnica de seguiment.