30 de marzo de 2023 | Actualizado 18:04

El nou pla de qualitat de l’aire de la conurbació de Barcelona estarà llest a final de mes

Damià Calvet ha fet públic aquest termini durant la seva participació en la primera taula supramunicipal de qualitat de l'aire de la Plana de Vic
Reunió de la primera taula supramunicipal de qualitat ambiental de la Plana de Vic | Territori i Sostenibilitat

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha assegurat que “a finals de mes, comptem tenir el document base per poder elevar-lo a aprovació del Govern”. En la primera taula supramunicipal de qualitat ambiental de la Plana de Vic, Calvet ha afegit que aquesta actualització del pla “avaluarà l’impacte que tindrà la reducció de NOx sobre la formació d’ozó a la Plana de Vic i si no és suficient s’inclouran en el pla mesures addicionals”.

En presència de l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, i de la resta de representants municipals de la zona, el conseller ha elogiat la creació de la taula de qualitat ambiental de la Plana de Vic. “És un instrument més per fer una política millor per a la qualitat de l’aire” i, per això, “vull agrair que un tema tan important per a la comarca s’afronti amb la voluntat d’aprofundir en les relacions entre administracions”.

L’impacte de la reducció de NOx en la formació d’ozó a la Plana de Vic s’avaluarà en el nou pla

Per part seva, Anna Erra ha assegurat que amb aquesta taula supramunicipal “activem una eina que ens ha d’ajudar a aglutinar totes aquelles accions que ens permetran batallar junts” per a combatre la contaminació a la Plana de Vic. Segons ha detallat l’alcaldessa, s’ha superat 41 vegades el llindar d’informació i, per primera vegada, una vegada el llindar d’alerta per ozó aquest any. “Cadascun des dels seus municipis hem anat treballant, però feia falta un espai de trobada per a posar en comú totes les accions perquè davant un repte compartit tots plegaos fem un front comú”, ha conclòs.

LES PECULIARITATS DE LA PLANA DE VIC
La taula supramunicipal de la Plana de Vic neix amb la voluntat de convertir-se en una eina clau per a debatre i coordinar accions entre tots els agents implicats en la millora de la qualitat de l’aire d’aquest territori. Impulsada per l’Ajuntament de Vic, la taula dona resposta a la demanda del territori per posar de relleu la problemàtica específica d’aquesta zona, respecte dels nivells d’ozó troposfèric, partícules en suspensió PM10 i Benzo(a)pirè. 

La problemàtica de la contaminació atmosfèrica a la Plana de Vic es deu a diversos factors relacionats amb l’orografia, les emissions locals i la seva localització, a sotavent de la conurbació de Barcelona. Aquests factors produeixen que durant l’hivern, en èpoques de bonança meteorològica, les condicions de dispersió dels contaminants siguin molt desfavorables amb la formació d’inversions tèrmiques. Això provoca que els contaminants emesos a nivell local (emissions domèstiques, industrials i trànsit) no es dispersin i que les concentracions en l’aire siguin elevades, segons ha explicat el departament de Territori i Sostenibilitat. En concret a l’hivern sovint s’enregistren nivells elevats de partícules PM10 i Benzo(a)pirè. 

Pel que fa a l’estiu, quan hi ha domini del règim de brises, els precursors d’ozó (altres contaminants que afavoreixen l’aparició d’ozó) són transportats des de la conurbació de Barcelona fins a la Plana de Vic. Així, segons han manifestant des de la Generalitat de Catalunya, “els nivells d’ozó elevats són fruit de dos contribucions: l’ozó que es forma a la Plana de Vic i l’aportació de l’ozó que ve de la conurbació de Barcelona”.