26 de mayo de 2022 | Actualizado 0:01
D'esquerra a dreta: Mercè Conesa i Emma Cobos | M.V.

Una app aspira a predir el tràfic terrestre del port de Barcelona fins a 48 hores abans

El sistema Virtual Gates permet controlar els accessos del port i fer prediccions a través de la intel·ligència artificial

La Autoritat Portuària de Barcelona presentarà el projecte Virtual Gates en el marc del Smart City World Congress. Es tracta d’una aplicació que permet controlar els accessos a les instal·lacions portuàries i fer previsions a través de la intel·ligència artificial (IA). “Avui en dia, podem preveure amb un marge d’entre dos i quatre hores, però en un futur pròxim podrem fer-ho a 24 o 48 hores”, ha assegurat la directora de Desenvolupament de Negoci del port de Barcelona, Emma Cobos.

Un altre projecte que també es mostrarà amb més detall en l’esdeveniment és el Power to Ship, l’electrificació de molls. “La iniciativa suposarà una inversió de més de 60 milions d’euros i ens permerà reduir el 51% de les emissions d’òxids de nitrògens i el 25% de les partícules en suspensió el 2030”, ha assegurat la presidenta del port, Mercè Conesa. Segons la seva opinió, és una actuació “clau per al compromís de sostenibilitat ambiental del port”. Actualment, el projecte es troba a l’espera de l’autorització per connectar-se a la xarxa elèctrica espanyola.

El port preveu disminuir el 25% les partícules en suspensió amb l’electrificació dels molls

A més, l’autoritat portuària presentarà altres iniciatives innovadores com el projecte Container Tracking Application (CTA), una app que té per objectiu “donar a conèixer en tot moment on es troba un contenidor utilitzant únicament el seu número i escala del vaixell”, segons ha explicat Cobos. També s’exposarà la iniciativa Smart Maritime Traffic Management, mitjançant la qual l’autoritat portuària busca gestionar de forma mes eficient els serveis marítims.

SMART PORTS: PIERS OF THE FUTURE
L’autoritat portuària presentarà en el congrés la marca Smart Ports: Piers of the Future juntament amb els ports d’Anvers (Bèlgica), Hamburg (Alemanya), Los Angeles (EUA), Montreal (Canadà) i Rotterdam (Holanda). En aquest sentit, les autoritats portuàries compartiran un espai expositiu de 150 metres quadrats on mostraran els projectes innovadors que estan liderant en les seves instal·lacions. A més, diferents partners com APM Terminals o Hutchison Ports BEST també explicaran les innovacions que estan portant a terme en les seves terminals.

150 metres quadrats

Els ports membres del Smart Ports compartiran un espai expositiu de 150 metres quadrats

Concretament, des del port de Barcelona han destacat porjectes com l’Hidropower, mitjançant el qual el port d’Anvers ha instal·lat una turbina per generar energia neta en una de les seves rescloses; o el Cyber Resilience Center de Los Angeles, que proposa la creació d’un centre per compartir informació entre els actors portuaris davant d’amenaces cibernètiques. “L’important dels projectes que es presentaran és que són replicables”, ha afegit Conesa.

Per altra banda, Cobos ha destacat el projecte Electronic Navegation de Montreal, que ajuda a gestionar el tràfic portuari a través de la navegació electrònica. Cobos també ha citat el projecte BIM de Hamburg, mitjançant el qual s’ha fet un mapeig del port alemany per obtenir dades i fer simulacions en les que es reprodueixin situacions d’estrès sota diferents circumstàncies al port.