4 de marzo de 2021 | Actualizado 6:01
BRANDED CONTENT

La ZAL del Port de Tarragona aportarà valor afegit als tràfics

La ZAL del Port de Tarragona aportarà valor afegit als tràfics

El Port de Tarragona iniciarà en uns mesos l’execució del projecte de la seva Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), que ocuparà 915.039 metres quadrats, un projecte que aportarà valor afegit als tràfics que actualment es mouen a l’enclavament gràcies a l’activitat adjacent que generarà aquesta zona, amb connexions que milloraran els serveis existents. Això es tradueix en un impacte en els tràfics del port entre 2,7 i 4,6 milions de tones l’any. I aquest (l’aportació de valor afegit) serà precisament el requisit principal per seleccionar les empreses que formaran part d’ella. Però no només això, sinó que generarà 3.718 llocs de feina, 2.974 de directes i 744 d’indirectes. Els prop d’un milió de metres quadrats de la ZAL ofereixen una gran oportunitat per al territori català, que veu com la primera i segon corona logística està pràcticament saturada i registra preus molt elevats. La inversió prevista inclou els costos d’urbanització i la realització dels accessos. La urbanització corre a càrrec de l’Autoritat Portuària de Tarragona, que invertirà 20 milions d’euros.

Principals xifres

915.039 m2

D’ocupació de la ZAL

2,7-4,6 milions tn/any

D’impacte en els tràfics del port

3.718 llocs de feina

2.974 directes i 744 indirectes

20 milions €

Total costos urbanització

El projecte preveu la possibilitat de construir naus ajustades a les necessitats de les empreses logístiques: des dels 166.000 metres quadrats per a les més grans, fins als 8.000 metres quadrats per a les de menor dimensió, passant pels 40.000 metres quadrats de les mitjanes. Pel que fa referència als accessos, seran incorporats al fons financer d’accessibilitat terrestre portuària per garantir el seu finançament i les obres seran executades per l’autoritat portuària.

Accessos

Els accessos s’han planificat en dues fases:

FASE 1: Suposa una inversió de 10 milions d’euros a executar entre els anys 2020 i 2021, tot i que el ritme el determinarà la comercialització en funció de la demanda de les empreses.
ico01Vial de pesats: es realitzarà un vial perimetral, en què enllaçaran les vies interiors de la ZAL. Es tracta del tram comprès entre la ZAL i el vial de la Química que té origen a la rotonda de la Piconadora. La seva longitud és de 2.250m.
ico02Amb l’objectiu d’ordenar l’accés a la ZAL des de la C-31B, es defineix una rotonda a la C-31B a l’altura de la intersecció amb la carretera TV-3146 i de la indústria Dow Chemical.

FASE 2: A executar en funció de la demanda de tràfic de vehicles en l’entorn de la ZAL, derivat tant de l’activitat d’aquesta zona logística com també el generat pel projecte CRT (o Hard Rock Café).
ico03En fase 2 es contempla l’execució del tram comprès entre l’extrem nord del vial de la Química paral·lel a la TV-3148 (Raval de Mar), i la rotonda de l’enllaç entre l’autovia A-7 i l’autovia T-315 (autovia de Bellissens), mitjançant un pas inferior sota la C-31B.
ico04Per facilitar la connexió entre el tronc de l’autovia A-7 i el nou vial d’accés a la ZAL per als moviments del costat de València, es contemplen dues connexions d’entrada i sortida respectivament entre el tronc i les vies col·lectores existents entre els enllaços del Raval de Mar i de l’autovia de Bellissens.

CONECTIVITAT GLOBAL

El Port de Tarragona, i la seva ZAL, estan integrats en el Corredor Mediterrani de la Xarxa Transeuropea de Transport, com a part de la seva xarxa bàsica (TEN-T Core Network). També ho està el port sec de Guadalajara. Això fa possible les connexions viàries i ferroviàries amb tot Europa en les millors condicions, i garanteix les millores que puguin ser necessàries en infraestructura. Dintre dels corredors espanyols, Tarragona es troba estratègicament situada, tant dintre dels corredors Central i Mediterrani, com connectant amb el corredor Cantàbric-Mediterrani.

CONNEXIÓ AMB EL HINTERLAND

El Port de Tarragona disposa d’una àmplia oferta en transports i connexions per portar les mercaderies cap al centre de la península Ibèrica. Per ferrocarril, està a 245 km de Saragossa, 4:30 hores a velocitat mitjana de la xarxa i menys de 2:30 hores a velocitat màxima. Situat a 550 km de Guadalajara, això suposa 10:15 hores a velocitat mitjana de la xarxa i menys de 5:30 a velocitat màxima. En ambdós casos, suposa 100 km menys respecte de Barcelona, la qual cosa significa una reducció d’entre 1 i 2 hores del recorregut. Pel que fa a les connexions per carretera, l’enclavament tarragoní dista 235 km de Saragossa, la qual cosa suposa un temps de 2:50 hores per a un vehicle pesat, i 480 de Guadalajara, 5:30 hores per al mateix tipus de vehicles.

AVANANTAGES DAVANT LA COMPETÈNCIA

¿Per que escollir el Port de Tarragona? La seva ubicació propera al polígon petroquímic, el més potent del sud d’Europa; unes xarxes de transport menys congestionades que altres ports; connexions marítimes amb tot el món; millors preus que en zones equivalents de l’entorn de Barcelona; els bons serveis que ofereix l’enclavament i el fet que es tracti d’un port en ple creixement, fan de Tarragona una oportunitat única per generar noves oportunitats de negoci.

MILLORA DE LA XARXA NATURA 2000, PEIN

Contigu a la ZAL, es troba l’espai protegit de Prats d’Albinyana, al terme municipal de Vila-seca, amb una extensió de 37,1 ha. Aquest espai pertany a la Xarxa Natura 2000 de la Sèquia Major, una àrea de 54,64 ha que forma part del PEIN i que està inclosa a la Xarxa Natura 2000 i declarada Zona d’Especial Conservació el 2014. D’acord amb l’Estudi Ambiental Estratègic, l’autoritat portuària durà a terme un projecte de restauració que consisteix en la recuperació de l’entorn natural i la restauració, millora i potenciació dels hàbitats naturals associats.