28 de septiembre de 2022 | Actualizado 19:45
BRANDED CONTENT

El Port de Barcelona navega cap a la seva descarbonització

El port de Barcelona navega cap a la seva descarbonització

Un dels majors reptes als quals s’enfronta en l’actualitat l’Autoritat Portuària de Barcelona és aconseguir el difícil equilibri entre sostenibilitat, competitivitat i creixement. La descarbonització és un desafiament per a tots els complexos portuaris i, molt especialment, per a aquells que conviuen en entorns urbans. En aquest sentit, el port català porta més de dues dècades treballant per minimitzar l’impacte de les seves activitats pel que fa a la qualitat de l’aire, l’aigua i el sòl. “El compromís per actuar de forma ambientalment responsable és compartit per tots els treballadors que integren l’organització i abasta totes les accions, tant les operacions comercials com aquelles que porta a terme la pròpia autoritat portuària”, ha assegurat el director de Medi Ambient del port, Jordi Vila.

ACTUACIONS ESTRATÈGIQUES

“Entre les actuacions que impulsem per reduir les emissions contaminants de gasos i partícules en suspensió, destaca la decisió que hem pres d’electrificar progressivament els nostres molls”, ha senyalat Vila. Amb una inversió de més de 60 milions d’euros, la connexió elèctrica dels vaixells estalviarà les emissions de motors auxiliars durant l’escala a port. D’aquesta forma, l’autoritat portuària estima que es reduiran en un 51% les emissions d’òxids de nitrogen i en un 25% les de partícules en suspensió el 2030.
El port ja ha cursat la sol·licitud a Red Eléctrica Española per disposar d’una tensió de 220 kilowatts amb la qual portarà a terme l’electrificació, que s’iniciarà en els molls on atraquen els ferris i creuers, en un termini de vuit anys. En aquesta línia, una de les formes de donar resposta a la demanda d’electricitat dels vaixells, així com a tota l’operativa portuària, és el procés de transició energètica basat en energies renovables que el port estudia. Ja sigui mitjançant les seves pròpies instal·lacions com les de terminals o operadors que en ella operen, és un procés destinat a subministrar per energies alternatives altres fonts utilitzades actualment. S’estima que el potencial generador en energia fotovoltaica i eòlica en la zona podria ser superior als 100 megawatts pic de potència.

LA TRAJECTÒRIA

Una altra de les principals estratègies de l’autoritat portuària en matèria de sostenibilitat és la promoció de combustibles de zero emissions de carboni per a vaixells, vehicles pesats i maquinària. “Serà un eix clau en el procés de descarbonització i per complir amb els objectius de reducció d’emissions que ha fixat la Unió Europea (UE) i l’Organització Marítima Internacional (OMI) de cara al 2030 i al 2050”, ha senyalat Vila.
Concretament, el gas natural liquat (GNL) permet eliminar les emissions d’òxids de sofre (SOx) i de partícules en suspensió (PM), i les seves emissions d’òxids de nitrogen (NOX) són un 80% inferiors a les del gasoli i el fueloil, segons dades de l’autoritat portuària. El complex català està potenciant en l’actualitat actuacions com la instal·lació de gasineres o l’adaptació dels camions a gas natural liquat. A més, porta a terme un programa de bonificacions ambientals per a vaixells més nets i per a empreses concessionàries que es dotin d’un sistema de gestió mediambiental, que apliquin bones pràctiques ambientals i que inverteixin en millores per reduir l’impacte de les seves operacions en el medi ambient.
A més, el port posa a disposició dels seus clients i dels agents de la cadena logística l’Ecocalculadora, una eina que calcula les emissions de CO2 de les rutes de transport i ajuda a diferenciar les més eficients des del punt de vista mediambiental. “La idea és que els operadors estiguin cada cop més interessats en conèixer les externalitats ambientals de les seves operacions per integrar-les a la presa de decisions sobre les rutes de transport que utilitzen”, ha explicat Vila.

ADHESIONS I CERTIFICACIONS

L’estratègia mediambiental del port abasta diferents plants, com el de la millora de la qualitat de l’aire, que s’aplica des del 2016 i reuneix a un total de 53 accions agrupades en nou línies de treball. Aquestes inclouen el control d’emissions, la potenciació del transport ferroviari i del short sea shipping o el desenvolupament de la mobilitat sostenible del conjunt d’empreses situades al port, entre d’altres. A més, l’autoritat portuària també disposa d’un pla de sostenibilitat alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Aquest pla s’aplica a nivell de tota la comunitat portuària des del 2016, i les empreses voluntàries poden adherir-se a ell per reportar coma actuen i responen a les expectatives dels grups d’interès en matèria de sostenibilitat econòmica, social i ambiental.
Així mateix, el port forma part de diferents iniciatives internacionals com el World Ports Climate Action Plan (WPCAP), on lidera el grup de treball Power-to-Ship per fomentar l’electrificació dels molls al port. En aquest sentit, també forma part d’altres grups de treballs enfocats en desenvolupar combustibles de zero o baix contingut en carboni. Per altra banda, el 2014 el Port de Barcelona va posar en marxa el projecte BCN Zero Carbon. Es tracta d’una iniciativa que busca neutralitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el pas de les mercaderies pel port. Concretament, aquesta consisteix en inventariar les emissions GEI de les activitats per reduir-les i compensar les que no puguin ser minimitzades. “En uns anys el port serà neutre en emissions GEI per al tràfic de mercaderies mogudes per contenidor i vehicles en la seva àrea d’acció”, ha assegurat Vila.

ESTACIONS AMBIENTALS

Pel que fa a les certificacions, l’autoritat portuària ha renovat recentment les tres amb les quals compta el seu sistema de gestió ambiental. Es tracta de la certificació ISO 14001, per minimitzar l’impacte de l’entorn, prevenir la contaminació i desenvolupar una millora contínua de la seva gestió ambiental; la certificació Ports Environmental Review System (PERS), un estàndard ambiental específic per a ports europeus creat per l’European Sea Ports Organization (ESPO); i la inscripció al registre voluntari de la Unió Europea Reglament Comunitari d’Ecogestió i Auditoria (EMAS), que reconeix a les organitzacions que han implantat un sistema de gestió mediambiental i han adquirit un compromís de millora contínua mitjançant auditories independents. A més, el port ha estat recentment guardonat amb el premi EMAS 2019.
“El primer cop que ens vam certificar amb la ISO 14001 va ser l’any 2014; l’EMAS el tenim des d’aquesta mateixa data i el PERS, des del 2017”, ha especificat Vila. “El fet de que tinguem un sistema de gestió ambiental reconegut pels estàndards EMAS y PERS és un reflex de la consolidació progressiva dels temes ambientals en les preses de decisions en la nostra gestió diària i en la planificació futura, així com també un reconeixement de la nostra política mediambiental”.