19 de abril de 2021 | Actualizado 19:15

Adif detectarà despreniments de roques a Barcelona mitjançant la proba pilot Smanslope

Amb un pressupost de 516.600 euros, el gestor d’infraestructures ferroviàries busca identificar i capturar els esdeveniments associats a aquestes caigudes
Adif

El gestor d’infraestructures ferroviàries (Adif) ha aprovat la licitació d’un contracte per al desenvolupament a Barcelona de Smanslope, una proba pilot d’I+D per identificar i capturar els esdeveniments associats al despreniment de roques, així com d’obstacles en general. Amb un pressupost de 516.600 euros, el contracte contempla el subministrament, instal·lació i desinstal·lació del mateix, així com la supervisió del seu funcionament durant dos anys i la generació d’informes sobre el seu comportament.

“En funció dels resultats d’aquest prototip pre-comercial, s’analitzarà el seu ús futur a la xarxa d’Adif”, ha assegurat el gestor ferroviari. Aquest sistema operatiu d’advertència es basa en la tecnologia Distributed Acoustic Sensing (DAS) i compta amb una longitud de 60 kilòmetres de traçat ferroviari, el que correspon a 30 kilòmetres a cada costat de la unitat de detecció, en ambdues vies. El projecte respon a la necessitat de fer front a aquests moviments, especialment si les condicions geològiques, atmosfèriques i morfològiques no són favorables. “Per això, és precís comptar amb sistemes actius de control i detecció per reaccionar amb antelació i prendre accions de mitigació”, ha comentat Adif.

En funció dels resultats d’aquest prototip pre-comercial, s’analitzarà el seu ús futur a la xarxa d’Adif

El gestor ferroviari porta treballant des de fa més d’una dècada en la tecnologia DAS i la seva aplicació en diferents iniciatives. Per exemple, entre el 2007 i el 2010 es va fer el projecte Monitorització de la Infraestructura mitjançant Fibra Òptica (MIFFO); i el 2014 el projecte SIMIT, amb el qual Adif va concloure que aquesta tecnologia és apta per a la detecció de caigudes de talussos a la infraestructura ferroviària. “Després del desenvolupament d’aquests projectes, concloem la conveniència d’emprar sistemes posicionats en la infraestructura i no embarcats en material rodant”, ha especificat.

La tecnologia DAS es basa en l’ús d’una o diverses fibres òptiques esteses en el traçat ferroviari. Aquestes compten amb el valor afegit de què “només s’ha de fer una petita intervenció en els extrems de la fibra, que ja acostuma a estar instal·lada en la canaleta de comunicacions de la línia ferroviària”. El sistema permet la monitorització en temps real d’una gran longitud de la infraestructura en intervals d’uns deu metres.