21 de mayo de 2022 | Actualizado 6:29
BRANDED CONTENT

La Generalitat de Catalunya llança un pla per a ajudar al sistema portuari català en la crisi sanitària

La Generalitat de Catalunya llança un pla per a ajudar al sistema portuari català en la crisi sanitària

La Generalitat de Catalunya, a través l'empresa pública Ports de la Generalitat, ha creat un paquet de mesures econòmiques, de caràcter temporal i de gran excepcionalitat, per a ajudar a pal·liar els efectes econòmics vinculats a la crisi sanitària del coronavirus en els usuaris, gestors i agents portuaris, especialment els que han vist impossibilitada, reduïda o afectada la seva activitat, i per la utilització i/o aprofitament del domini públic portuari. Aquest pla de xoc, que se suma a les accions adoptades pel Govern, implica una aportació estimada en 1,3 milions d'euros amb l'objectiu final de que el sistema portuari català continuï contribuint al PIB i al manteniment de llocs de treball. Les mesures, que poden consultar-se en el seu web, són aplicables a tots els sectors d'activitat portuària (nàutic, pesquer, turístic, comercial i industrial) dels 45 ports de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

El conjunt d'accions suposen una injecció de 1,3 milions d'euros en el sistema portuari català

L'organisme portuari català es disposa a aplicar una reducció de les taxes d'aprofitament a aplicar a les embarcacions esportives i d'activitats turístiques corresponent al període de l'estat d'alarma. També ha aprovat descomptar els dies de l'estat d'alarma de les taxes d'ocupació de superfície (TO1 i TO3).
A més, s'amplia el termini o s'ajusta la facturació per a les ocupacions de temporada, en funció de l'afectació acreditada per les restriccions de l'estat d'alarma. Pel que fa al cànon d'activitat, es permet ajornar el pagament d'aquest exercici durant sis mesos a partir de la finalització de l'estat d'alarma. Una altra de les mesures fa referència a la reducció de la tarifa E3 de subministrament d'electricitat i aigua durant els dies de l'estat d'alarma i els tres mesos posteriors. Segons càlculs de l'entitat portuària, aquesta acció permetrà reduir el 20% el cost de subministrament elèctric i aigua dels usuaris de les seves instal·lacions.

RESUM DE LES PRINCIPALS MESURES

MÉS MESURES PER A PROTEGIR L'ACTIVITAT
PORTUÀRIA A CATALUNYA

A més d'aquest conjunt d'actuacions, Ports de la Generalitat també ha treballat en altres mesures per a suavitzar l'impacte del coronavirus en la tresoreria de les empreses i entitats que desenvolupen la seva activitat econòmica i social en els ports competència de la Generalitat.
• S'ajornen els requeriments derivats d'aquest període durant l'exercici 2020 i se suspenen els que estaven en procés durant l'estat d'alarma fins als 30 dies naturals després de la finalització d'aquest. Les domiciliacions als usuaris i concessionaris durant el període d'estat d'alarma sol es podran realitzar amb l'aprovació d'aquests.
• S'estableix el Pla Ports Coronavirus a favor dels usuaris i concessionaris que realitzin els pagaments en termini fins als sis mesos després de la finalització de l'estat d'alarma, amb un retorn del 3,5%.
• La data de venciment de les liquidacions, siguin anteriors o no a l'estat d'alarma, es correspondrà a la suma de la data real de venciment dels dies naturals en estat d'alarma més 30 dies naturals.
• En acords d'ajornament i fraccionament, s'amplia fins a un any els calendaris habituals de pagament, en funció de l'afectació en l'activitat del deutor i durant aquest any 2020 amb la supressió dels interessos de demora aplicables, prèvia acreditació del requisit de la baixada d'activitats i la resta de supòsits.