16 de octubre de 2021 | Actualizado 6:29
Seu de l’Autoritat Portuària de Barcelona | Port de Barcelona

El port de Barcelona crea un servei d’assessoria en sostenibilitat per als seus clients

L’autoritat portuària està duent a terme en l’actualitat el primer estudi de sostenibilitat per a l’empresa d’alimentació GBfoods

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha posat en marxa un servei de consultoria per a la sostenibilitat gratuït per als seus clients finals amb l’objectiu de què puguin conèixer les emissions de les seves cadenes logístiques i facilitar la presa de decisions que contribueixi a reduir l’impacte ambiental. Aquesta iniciativa, ha destacat la institució, s’emmarca en l’aposta per a la sostenibilitat ambiental que impulsa amb l’objectiu de reduir l’impacte de l’activitat portuària i del transport en l’entorn.

Aquest servei, impulsat per la direcció de Desenvolupament de Negoci de l’autoritat portuària, es basa en una metodologia pròpia, formulada amb el suport de la consultora Mcrit. L’autoritat portuària ha indicat que pren com a font principal la metodologia de càlcul de l’Agència Europea del Medi Ambient específica per a les emissions de cadenes logístiques, denominada Emep/Corinair. Aquesta permet calcular la quantitat i característiques de les emissions de cada mitjà de transport en base a dades quantificables, com és el consum de combustible, han afegit des del port de Barcelona.

La metodologia del port de Barcelona ha estat certificada per l’empresa TÜV Rheinland

La metodologia emprada pel port ha estat certificada per TÜV Rheinland, companyia especialitzada en certificacions industrials i ambientals, basada en estàndards europeus i homologable internacionalment. En l’actualitat, l’enclavament català està duent a terme el primer estudi de sostenibilitat per a l’empresa d’alimentació GBfoods (Gallina Blanca) i ofereix aquest servei als clients interessants en conèixer l’impacte mediambiental de la seva cadena logística i obtenir la certificació de TÜV Rheinland, ha assenyalat l’autoritat portuària.

Aquest procés permet fer càlculs molt precisos sobre les emissions de vaixells, ferrocarril elèctric, transport per carretera (en base a les diferents motoritzacions i tonatges) i externalitats associades a aquests tres mitjans de transport (accidentalitat, sorolls, impacte en les infraestructures, etc.). L’Autoritat Portuària de Barcelona ha destacat que la informació generada durant el procés de certificació “aporta valor afegit a les empreses certificades perquè les ajuda a conèixer millor el funcionament de les seves cadenes logístiques i permet detectar aspectes sobre els que millorar, especialment en sostenibilitat. A més, és una informació valuosa que l’empresa pot oferir als seus grups d’interès”.