19 de abril de 2021 | Actualizado 19:15

El port de Barcelona identificarà potencials actius logístics en la seva àrea d’influència

Es tracta de la primera anàlisi d’aquest tipus que l’autoritat portuària portarà a terme per reforçar la disponibilitat d’espai logístic
Autoritat Portuària de Barcelona

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha licitat un contracte per a la identificació i caracterització de potencials actius logístics en la seva àrea d’influència. La manca d’espai es configura com un dels seus majors reptes, ja que les 239 hectàrees que l’empresa gestora de la Zona d’Activitats Logístiques del port (Cilsa) opera “ja estan a punt d’arribar al ple desenvolupament”, segons ha confirmat. Per això, l’ens portuari busca aconseguir una promoció del sòl logístic més eficient i flexible, per no perdre oportunitats de creixement.

Es tracta del primer anàlisi d’aquest tipus que l’autoritat portuària portarà a terme i requerirà d’un coneixement més profund dels règims urbanístics i del sector logístic del que els seus serveis tècnics disposen. En aquest sentit,  “el creixement del tràfic experimentat en els darrers anys ha implicat uns nivells de resposta més exigents en l’operativa portuària i a plantejar-se si la dimensió de l’àrea logística és òptima per atendre les previsions”, ha assenyalat l’organisme portuari presidit per Mercè Conesa.

El port també obre la porta a fer una valoració posterior dels actius seleccionats

En concret, l’empresa adjudicatària haurà de quantificar el potencial impacte econòmic del desequilibri entre el stock logístic actual amb la demanda esperada; identificar els potencials actius logístics en l’àrea d’influència del port i la seva caracterització; i analitzar les alternatives per a què els actius logístics que siguin aptes per a això es destinin a potenciar el tràfic marítim. Per això, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de dos mesos.

Pel que fa a l’anàlisi de l’estratègia a seguir, “l’adjudicatari haurà de plantejar el millor disseny per al procés d’adquisició dels actius seleccionats”, han detallat des del port. “Cada alternativa o proposta haurà d’estar acompanyada de la justificació que avali la seva elecció”. Així mateix, un cop acabat el procés, el port ha obert la porta a fer una valoració de tots o algun dels actius seleccionats per les conclusions assolides o d’interès per a l’Autoritat Portuària de Barcelona. En aquest cas, es disposaria de 12 mesos addicionals o fins esgotar la borsa econòmica. Les empreses interessades en el contracte d’identificació dels actius logístics podran presentar la seva oferta fins al 19 de juny.