25 de junio de 2024 | Actualizado 20:30

Cetmo tanca un acord per fomentar els aeroports del Magreb

La col·laboració té com a objectiu millorar la integració regional del transport en el Nord d’Àfrica, promoure el transport aeri i la intermodalitat
Cetmo

El Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (Cetmo) i l’associació aeroportuària ACI Africa han signat un conveni de col·laboració per impulsar els aeroports del Magreb. “La col·laboració es fonamenta en els interessos comuns de les dues organitzacions per millorar la integració regional del transport en el Nord d’Àfrica, promoure les condicions necessàries per al desenvolupament del transport aeri en la regió i millorar les connexions entre modes de transport”, ha especificat la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, un dels compromisos acordats per les dues entitats és l’intercanvi de dades. Concretament, el Cetmo aportarà informació socioeconòmica, de futures xarxes d’infraestructura i fluxos de tràfic; mentre que ACI Africa proporcionarà dades de tràfic aeri en la seva xarxa d’aeroports. Així mateix, pel que fa a projectes específics, el conveni buscarà la promoció d’iniciatives de transprot aeri prioritàries en el Mediterrani Occidental per avançar cap a unes xarxes de transport multimodals en la regió.

El conveni contempla que ACI Africa participi en el projecte d’horitzó temporal 2020-2040 del Cetmo

Per altra banda, també s’intercanviaran bones pràctiques en l’àmbit del transport aeri. Això inclou la possible creació del mercat únic aeri africà (SAATM, per les seves sigles en anglès),  processos de transformació per a les companyies aèries del Nord d’Àfrica, oportunitats de desenvolupament en els aeroports i la creació de les condicions necessàries per a una evolució sostenible d’aquest mitjà de transport. A més, dins de l’àmbit territorial del Magreb, el projecte tractarà altres temes com la reconversió de les companyies de bandera, la diversificació dels ingressos dels aeroports, la definició d’escenaris en el curt i mitjà termini davant el coronavirus i els reptes dels seus aeroports per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Finalment, “una de les raons principals de la signatura del conveni de col·laboració és l’interès d’ACI Africa per participar en un projecte aeroportuari que està formulant el Cetmo”, han especificat des de l’Administració Pública. Es tracta d’un projecte que aborda l’horitzó temporal 2002-2040 i en el qual s’analitzarà l’evolució dels aeroports del Magreb per produir un conjunt de documents amb recomanacions de cara a definir la seva estratègia aeroportuària nacional.