27 de enero de 2021 | Actualizado 17:50

Cimalsa prioritza la multimodalitat com a eix de la seva agenda d’acció climàtica

L’empresa pública ha donat llum verda a l’agenda d’acció climàtica 2020-2025 amb l’objectiu d’aconseguir una mobilitat de mercaderies més sostenible
Cimalsa

L’empresa pública Cimalsa ha donat llum verda a la seva agenda d’acció climàtica 2020-2025. El pla està estructurat en diferents línies estratègiques, entre les que destaca la seva intenció de promocionar la multimodalitat de les mercaderies. Concretament, la companyia de la Generalitat de Catalunya fomentarà l’ús del ferrocarril en Logis Intermodal Penedès, Logis Intermodal Montblanc i Logis Intermodal Empordà, així com els possibles nous desenvolupaments en aquest àmbit. “Es prioritzarà la instal·lació d’empreses usuàries d’aquesta intermodalitat, com per exemple la nova plataforma multimodal del port de Barcelona”, ha detallat. A més, aquest eix estratègic també inclou fomentar el ferrocarril per a la distribució sostenible de mercaderies en els centres urbans.

Per altra banda, en el seu darrer consell d’administració, Cimalsa ha aprovat una inversió de més de vuit milions d’euros en els seus comptes anuals, així com diferents licitacions en curs. “Pel que fa a l’activitat logística, s’apropa ja al 90% respecte a les mateixes dates de l’any anterior”, ha comentat el seu president, Enric Ticó, en relació a l’impacte del coronavirus. En l’àmbit de la sostenibilitat, Cimalsa s’ha marcat l’objectiu d’implantar un model energètic basat en fonts renovables i d’autoconsum. Pel que fa a la qualitat de l’aire, ha expressat la seva voluntat de millorar els paràmetres fins als valors recomanats per la Organització Mundial de la Salut (OMS).

Cimalsa fomentarà el ferrocarril per a la distribució sostenible de mercaderies en els centres urbans

També relacionat amb aquest eix es troba la mobilitat sostenible. En aquest punt, Cimalsa definirà el mecanisme d’avaluació per fer un seguiment de les mesures preses i el progrés de la mobilitat sostenible, així com facilitarà tràmits administratius i subvencions. “Preveiem fer proves pilot de noves solucions i tecnologies que ajudin a la mobilitat sostenible de treballadors i mercaderies, amb l’objectiu de valorar la seva aplicació i continuïtat en els centres”, ha assenyalat.

Altres actuacions passen per aprofitar les aigües netes de la pluja per a usos admissibles i promoure la reducció del consum d’aigua en les naus i oficines dels polígons. A més, es reduiran els abocaments d’aigües de pluja contaminades amb la proposta d’instal·lació de separadors d’hiodrocarburs i greixos de la xarxa de recollida d’aigües de pluja. En l’agenda climàtica fins al 2025, també s’incorpora la millora de la biodiversitat mitjançant la renaturalització de l’entorn i la promoció d’iniciatives de sostenibilitat, com implantar un model de compra responsable en l’organització.

Es faran proves pilot de noves solucions i tecnologies per a la mobilitat sostenible de les mercaderies

Finalment, Cimalsa negociarà acords mancomunats amb gestors de residus per a la recollida d’aquells més comuns, i de cara als propers anys es concentrarà en valoritzar els residus que genera la seva activitat i sobre els quals exerceix un control directe de gestió. “Addicionalment, volem fomentar que les empreses dels centres logístics segreguin els residus d’una manera eficaç i responsable”, ha conclòs.