19 de agosto de 2022 | Actualizado 22:25

APM Terminals Barcelona obté la certificació OEA per a tràmits duaners

“Suposa ser considerat per la UE de confiança quant a la nostra activitat professional en matèria duanera”, han recordat des de la terminal
APM Terminals Barcelona

La terminal de contenidors APM Terminals Barcelona s’ha certificat com a Operador Econòmic Autoritzat (OEA) per a tràmits duaners. “Obtenir-lo suposa ser considerat per la Unió Europea de confiança pel que fa a la nostra activitat professional en matèria duanera”, han assegurat des de la terminal, ubicada en el port de Barcelona. “Hem fet un gran esforç per aconseguir aquesta autorització”. Així mateix, la terminal també disposa de la certificació OEA en l’àmbit de protecció i seguretat des de fa cinc anys.

L’auditoria que ha portat a terme l’Agencia Tributaria per emetre l’OEA contempla, en aquest cas, que APM Terminals Barcelona compta amb solvència financera acreditada i historial de compliment de la normativa duanera, així com un control rigorós dels procediments comptables, mercantils, informàtics i duaners. A més, també certifica que la companyia disposa d’uns nivells de seguretat física adequats en les seves instal·lacions. “Obtenir l’OEA cobra especial importància des que està en vigor el nou Codi Duaner de la UE (CAU), un nou marc de relacions entre les duanes i els OEA en el comerç exterior”, ha afegit la terminal.

La terminal també disposa de la certificació OEA en l’àmbit de la protecció i seguretat des de fa cinc anys

D’aquesta forma, APM Terminals Barcelona ha garantit que les mercaderies que manipula són produïdes, emmagatzemades, preparades i carregades en instal·lacions i àrees de càrrega o embarcament segures. Així mateix, que estan protegides d’accessos o manipulacions no autoritzades durant la producció, emmagatzemant, preparació, càrrega i transport. Finalment, mitjançant aquesta acreditació la terminal de contenidors ha certificat que els treballadors que s’encarreguen d’aquest tipus de tasques, així com els seus socis comercials relacionats, estan informats sobre la seva responsabilitat per assegurar la cadena des subministrament.