5 de diciembre de 2021 | Actualizado 19:42

El port de Tarragona es marca com a objectiu doblar el seu tràfic ferroviari el 2030

L’Autoritat Portuària de Tarragona inclou l’objectiu de fomentar el ferrocarril dins del pla de sostenibilitat amb horitzó en 2030
El president del port de Tarragona, Josep Maria Cruset, durant la presentació del pla de sostenibilitat fins al 2030 | E.M.

El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha presentat el pla de sostenibilitat de l’organització fins al 2030. Es tracat d’un document “ambiciós, amb objectius molt potents, però des d’una visió realista per donar-li compliment”, ha manifestat Cruset. L’estratègia “ens obliga a tensionar-nos per donar aquest pas endavant amb indicadors definits per poder fer un seguiment”. En aquest sentit, el president del port de Tarragona ha explicat que s’estableixen percentatges de compliment calendaritzats en les mesures i metes plantejades en un pla. Un dels objectius més ambiciosos i estratègics en el camp del creixement sostenible és el de doblar el moviment ferroportuari en un horitzons d’una dècada.

El 2019, el port va acollir 2.770 trens i un moviment de 866.000 tones per ferrocarril. Segons recull el pla de sostenibilitat, els nous tràfics ferroviaris d’aquest any 2020 ja suposen assolir el 15% de l’objectiu fins al 2030 de doblar el volum. Cruset ha assenyalat la intenció de l’autoritat portuària de potenciar la “implantació de bonificacions en les taxes portuàries si es potencia el mode ferroviari”, a més de continuar amb l’estratègia de “participar en ports secs del nostre hinterland” i invertir en millores de la xarxa d’infraestructures ferroviàries del propi recinte. A més, ha recordat que l’arribada del Corredor Mediterrani suposarà un canvi d’escala en el que els tràfics ferroportuaris es refereix.

Els nous tràfics ferroviaris d’aquest any 2030 ja suposen assolir el 15% de l’objectiu fins al 2030

El programa de sostenibilitat del port de Tarragona 2020-2030 es fonamenta en tres eixos: “Sostenibilitat ambiental, creixement sostenible i compromís social del port a través de 23 grans objectius”. Com ha recordat Josep Maria Cruset, el pla respon a 17 objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. En l’àmbit del creixement sostenible, el president del port ha destacat, entre d’altres, els objectius de contractar el 100% del subministrament energètic amb certificat verd, l’electrificació dels molls de creuer i de la flota terrestre de la institució, l’extensió de plantes fotovoltaiques en el recinte i el foment del transport ferroviari.

També en aquest àmbit, Cruset ha incidit en l’objectiu que s’ha marcat l’autoritat portuària de reduir com a institució el 99% de la seva petjada de carboni el 2030. De fet, es preveu una reducció del 96% d’aquesta petjada per al proper any. Pel que fa a la disminució de la petjada de carboni del conjunt de l’activitat portuària, el pla estableix una contractació del 70% el 2030. Com ha assenyalat el president del port, aquests objectius van molt més enllà del que les Nacions Unides estableix per a aquesta data.