24 de septiembre de 2020 | Actualizado 17:39
CIM Vallès | Cimalsa

Cimalsa estudia mesures per a millorar la mobilitat en els polígons logístic-industrials

La companyia pública i CIAC han finalitzat una anàlisi sobre mobilitat sostenible dels treballadors en els polígons i zones logístiques de Catalunya

L’empresa pública de la Generalitat de Catalunya Cimalsa i el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) han conclòs un estudi sobre mobilitat sostenible dels treballadors en els polígons i zones logístiques de Catalunya, per al qual han comptat amb la col·laboració de l’assessoria Lavola. L’estudi, que acaba de finalitzar, es divideix en tres documents: un sobre mesures a implementar en l’entorn territorial, un altre específic per als centres de Cimalsa i un tercer per a analitzar un cas específic. En ells, es recullen un seguit d’accions com la possibilitat de realitzar una prova pilot en un dels centres gestionats per Cimalsa per a millorar el desplaçament dels treballadors o l’impuls dels plans per a gestionar la mobilitat, entre altres.

El primer document ha conceptualitzat les actuacions que es podrien emprendre segons el tipus i característiques del polígon. Com a treball previ, s’ha analitzat el marc normatiu europeu, espanyol i català. També s’han identificat les ajudes i bonificacions en mobilitat sostenible i tendències globals relacionades amb la sensibilització ambiental o l’augment de la població urbana. Per part seva, el segon estudi es concreta en els centres de Cimalsa, d’acord amb variables com el nombre de treballadors, la seva tipologia i la seva distribució territorial. Amb aquestes i altres dades, s’ha caracteritzat cada centre i s’ha preparat un primer diagnòstic i proposta d’acció aplicant la matriu del primer document.

El tercer document ha analitzat el cas del polígon de Sant Ermengol i Ca Amat, en el qual s’efectua una proposta d’accions seguint l’esquema de la matriu global i ordenades per prioritats d’implantació en l’àmbit. Aquestes prioritats es defineixen en la mobilitat activa, el transport públic i col·lectiu, el vehicle privat i aparcament, i la gestió de la mobilitat. Entre altres, inclou propostes com la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.