19 de abril de 2021 | Actualizado 19:15
Gànguil ‘Ardenza’ | Autoritat Portuària de Tarragona

El moll de Balears de Tarragona passa a la fase d’enrasat del fons marí

L’autoritat portuària ja ha col·locat la banqueta de fonamentació de la nova infraestructura i en les properes setmanes fabricarà els caixons del dic flotant

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha iniciat la tercera fase de la construcció del moll de Balears, després de col·locar la banqueta de cimentació i l’enrasat del material que s’ha depositat en el fons marí per al futur emplaçament dels caixons. “Els treballs de col·locació dels 1,2 milions de tones de material d’escullera continuen a bon ritme”, ha puntualitzat el port. “Un cop la fase d’enrasat estigui completada, es passarà a la col·locació dels caixons fabricats en el dic flotant ‘Mar de Aneto’”.

Concretament, la banqueta de cimentació consisteix en col·locar material d’escullera, provinent de la pedrera de Vallcarca, de manera més uniforme. Amb aquest objectiu, s’ha precisat l’ajuda del gànguil ‘Ardenza’, provinent de Galícia, equipat amb una excavadora i amb 52,48 metres d’eslora i 700 metres cúbics de capacitat. Segons ha informat el port, posteriorment es col·locarà la grava d’enrasament que consisteix en crear un llit de de pedra més petita per obtenir una superfície plana, on es col·locaran els caixons de formigó en fases posteriors.

Per la seva part, ‘Mar de Aneto’ es troba instal·lat en el moll de Catalunya i començarà a fabricar els caixons en les properes setmanes. Es fabricarà un total de 11 caixons de 51,05 metres d’eslora, 16,75 de mànega i 21,3 d’alt. El pes d’un caixó buit serà, per la seva part, de 7.288 tones, metres que ple arribarà a les 33.440 tones. D’aquesta forma, el nou moll de Balears transformarà la fisonomia del complex portuari tarragoní, ja que canviarà l’espai del dic de Llevant destinat als creuers. D’aquesta forma, es podrà atracar als dos costats de la línia d’atracada, arribant a doblar el número de creuers i permetent acollir els més grans del món. Finalment, la infraestructura també podrà ampliar serveis per a sòlids a granel i terminals multipropòsit.