7 de marzo de 2021 | Actualizado 8:10

La renovació de l’antiga seu del port de Tarragona finalitzarà aquest any

El projecte ha comptat amb un ajut d’1,6 milions d’euros en fons Feder per a la seva execució i busca millorar l’eficiència energètica de la construcció
Obres en l’antic edifici d’oficines | Port de Tarragona

Les obres en l’antic edifici d’oficines de l’Autoritat Portuària de Tarragona es troben en fase de finalització. Es tracta d’un projecte que s’emmarca en els objectius específics del port per millorar l’eficiència energètica d’aquesta construcció i segueix la política mediambiental del seu pla de sostenibilitat. Un cop acabada la part de l’envoltant i equipaments de vidre, actualment s’executa la fase de tancaments interiors, revestiments i instal·lacions. El projecte ha rebut 1,6 milions d’euros en fons Feder per a la seva execució i es preveu que estigui acabat a finals d’any.

El port va presentar a finals del 2018 el projecte a la UE per optar a l’assignació de fons comunitaris

Per altra banda, de forma paral·lela s’estan tancant els falsos sostres i la façana. Pel que fa a això, a finals de l’estiu la construcció passarà a la seva darrera fase, que comprendrà l’execució dels acabats, paviments, revestiments de paret i retocs finals. Cal recordar que el port va presentar a finals del 2018 el projecte a la UE, en el que va detallar i emfatitzar cada una de les actuacions sostenibles en les quals es basa la iniciativa. Un any després, en el mes de juliol del 2019, Europa va emetre un informe favorable relatiu a l’expedient presentat pel port i, des de llavors, el complex portuari disposa d’un termini màxim de 36 mesos per portar a terme les obres.

L’ens portuari català ha especificat que el projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris de la Generalitat de Catalunya, relatius a l’aigua, energia, residus i materials i sistemes constructius. “Alguns dels conceptes que han fet possible aquest suport econòmic per part de la UE són la rehabilitació integral de l’edifici donant la màxima importància a l’eficiència energètica, mitjançant un sistema que permet aïllar tèrmicament la façana a la vegada que li dóna una funció impermeabilitzant”, ha detallat. Les intervencions busquen que l’edifici disposi de prestacions energètiques de forma passiva, amb el suport de les instal·lacions per aconseguir les condicions òptimes per al desenvolupament de l’activitat prevista en el seu interior.