29 de septiembre de 2020 | Actualizado 18:11

La Cambra de Comerç de Barcelona defensa el pagament per ús a la xarxa viària

"És necessari el compromís del ministeri de Transports" per a canalitzar "la transició cap a un model més just" en el conjunt de l'Estat
Generalitat de Catalunya

La principal proposta de la Cambra de Comerç de Barcelona per a finançar la xarxa diària catalana en substitució de l’actual sistema de peatges és el pagament per ús. “La base d’aquest nou sistema hauria de ser el pagament tarifari per ús a partir dels principis ‘qui usa, paga’ i ‘qui contamina, paga’, tal com emana de les directives europees”, defensen des de la institució empresarial. A més, ha afegit l’entitat cameral, “s’hauria d’aplicar tant a vehicles lleugers com pesats”.

També és partidària que la denominada vinyeta no només s’apliqui a Catalunya, “sinó que hauria de ser un model únic i equitatiu per a tot l’Estat que elimini els desequilibris territorials actuals”. Per a aconseguir-ho, “és necessari el compromís del ministeri de Transports” per a canalitzar “la transició cap a un model més just”.

El model de pagament ha de basar-se en la distància recorreguda i la congestió, defensa la Cambra de Comerç

Respecte al model concret de tarifació, l’esquema “hauria d’aplicar-se, com a mínim, en tota la xarxa viària d’altes prestacions i vies alternatives, independentment de la seva titularitat”, segons proposa la Cambra de Comerç de Barcelona. A més, hauria de “tendir cap a un model de pagament per ús per distància recorreguda i tarifa variable en funció de la congestió”. En aquest sentit, la institució ha recordat que la proposta de la Generalitat de Catalunya advoca per “una tarifa plana que pagarien tots els usuaris que estaria formada per dues modalitats: una tarifa anual per a residents i una altra modalitat de tarifes temporals per a vehicles de pas”.

Davant “la situació preexistent d’elevat deute públic, agreujada pel previsible increment substancial de dèficit públic per la pandèmia, la introducció del pagament per ús amb caràcter finalista és una garantia per al manteniment d’una xarxa de carreteres en bon estat de conservació i seguretat”, ha manifestat la Cambra de Comerç de Barcelona. “També amb caràcter finalista, la finalitat de l’impost hauria de ser únicament el manteniment i la millora de la infraestructura de les vies d’altes prestacions de Catalunya, fet que reduiria considerablement l’import de l’impost”, ha afegit la institució.

La tarifa plana prevista per la Generalitat permetria ingressar uns mil milions d’euros anuals a Catalunya

La Cambra de Comerç de Barcelona ha recordat que, segons les estimacions preliminars de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, “la tarifa anual per a un turisme d’un resident se situaria entre els 60 i els 70 euros, mentre que per als camions pesats, de més de 10 tones de càrrega, se situaria entre els 1.275 i els 1.700 euros”. Per tant, “la vinyeta catalana suposaria de l’ordre de 1.000 milions d’euros anuals d’ingressos, dels quals el trànsit exterior aportaria fins al 30%”. Segons el parer de la institució empresarial, “aquesta xifra permetria assumir totes les necessitats del model, incloses les despeses transitòries i els saldos de compensació pendents a favor de les actuals empreses concessionàries”.