16 de mayo de 2021 | Actualizado 11:01

Catalunya elabora una guia per les operacions de càrrega i descàrrega a l’àmbit local

El document aporta recomanacions per portar a terme aquestes operacions, amb la finalitat d’equilibrar l’ús públic i privat de l’espai urbà
Ajuntament de Barcelona

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) han elaborat conjuntament una guia de recomanacions bàsiques per a les zones de càrrega i descàrrega a l’àmbit local. Es tracta d’un repte que s’ha vist intensificat en els darrers mesos per la pandèmia, en els quals s’ha constatat la necessitat de millorar aquests espais. Pel que fa a això, el Govern català ha qualificat la logística urbana com a “complexa”, especialment a l’hora d’agilitzar aquest tipus d’operacions, ja que es duen a terme en uns horaris condicionats pels clients i compten amb requisits diversos en funció dels productes a entregar.

“Aquesta guia aportarà elements de reflexió i recomanacions sobre la morfologia, ubicació, senyalització i control dels punts habilitats per portar a terme aquestes operacions, amb la finalitat d’equilibrar l’ús públic i privat de l’espai urbà”, ha especificat la Generalitat. “Descriu les característiques i principals tipologies de distribució urbana de mercaderies i les condicions tècniques i operatives en què es fan”. Així mateix, cal destacar que, el mes de juny, Barcelona va llençar una app per tal d’optimitzar les àrees de càrrega i descàrrega.

Les entitats també han publicat un llibre blanc i una guia pràctica per a la gestió local de la DUM

D’aquesta forma, el document se suma a d’altres recentment publicats en el marc del pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona i de la taula del sector logístic, com a un llibre blanc de la distribució urbana de mercaderies (DUM). “Reuneix les millors solucions de planificació i disseny aplicades en altres països”, han especificat des de l’Administració Pública.

Un altre exemple és la guia pràctica per a la gestió local de la DUM, que busca ajudar a tècnics i gestors urbans en els diferents municipis. En aquest sentit, factors com la densitat d’activitats, la compatibilitat entre els usos de l’espai públic i la necessitat de facilitar la DUM per mantenir el dinamisme comercial, a la vegada que s’eviten els desplaçaments privats, són reptes a afrontar. “Per a cada mesura, a més, s’ofereix una proposta de redactat normatiu que els ajuntaments poden incorporar directament en les seves ordenances”, ha especificat Territori i Sostenibilitat. “Així, a més de facilitar el treball als municipis, contribueix a l’homogeneïtzació de la normativa”.