30 de octubre de 2020 | Actualizado 21:26

El port de Barcelona incorpora 100.000 metres quadrats per a sòl logístic

L'adquisició d'aquesta parcel·la aspira a respondre a les necessitats de superfície logística lligades al tràfic portuari de Barcelona
ZAL Port de Barcelona

El consell d'administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona ha acordat iniciar davant el ministeri d'Hisenda els tràmits per a incorporar un dels enclavaments industrials encara existents dins del perímetre de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), ocupat fins l'any passat per Total Petrochemicals. Es tracta d'uns "terrenys a la ZAL-Prat, que compten amb una superfície de 99.183 metres quadrats", ha assenyalat l'autoritat portuària.

L'adquisició d'aquesta parcel·la persegueix respondre a les necessitats de superfície logística lligades al tràfic portuari i, també, a la pròpia necessitat d'evolució de la situació urbanística de l'immoble situat dins de la ZAL-Prat, han manifestat des de l'entitat portuària una vegada finalitzat el consell d'administració. Durant el primer semestre del 2019, Total Petrochemicals va manifestar a l'Autoritat Portuària de Barcelona "la seva necessitat i intenció d'abandonar l'activitat industrial que realitzava en aquesta ubicació -considerada com a enclavament industrial- i procedir al desmantellament de la planta". Segons el port de Barcelona, el motiu esgrimit per la companyia va ser l'evolució del mercat dels plàstics, producte dels canvis reguladors a nivell europeu i nacional, que han impactat en els productes i activitats de l'empresa petroquímica. A partir d'aquesta manifestació d'interès, es van iniciar les negociacions entre totes dues parts.

Existeixen, actualment, més indústries com la de Total Petrochemical a la ZAL Prat que, malgrat trobar-se dins del perímetre de la zona de servei del port de Barcelona, resten excloses d'aquesta. Com ha recordat l'autoritat portuària, "l'assentament d'aquestes indústries es va produir en un moment en el qual els terrenys que en l'actualitat conformen la ZAL Prat no formaven part de la zona de servei del port". Es tracta, han afegit, "de parcel·les de diferents superfícies amb instal·lacions i edificacions de diferents mides i alçàries".

NOVA CONCESSIÓ A ECOIMSA (TRADEBE)
El consell d'administració del port de Barcelona també ha donat llum verda a una nova una concessió per a l'empresa Ecològica Ibèrica i Mediterrània (Ecoimsa), del grup Tradebe. L'espai es destinarà a la construcció i explotació d'una nova planta dedicada al tractament de residus industrials i marins, majoritàriament combustibles provinents de vaixells, han explicat des del port de Barcelona.

Les noves instal·lacions de Ecoimsa ocuparan una superfície de 24.204 metres quadrats, la qual cosa suposa duplicar l'àrea que ha ocupat aquesta empresa fins ara. La companyia ha presentat un projecte de renovació completa de les seves instal·lacions que es desenvoluparà en quatre fases i comporta una inversió final superior als 18,7 milions d'euros. Les obres adequaran les instal·lacions a les necessitats actuals de servei de recepció, tractament i recuperació de residus generats pels vaixells que arriben al port de Barcelona.