23 de enero de 2022 | Actualizado 8:02
Mercè Conesa durant la seva ponència al BNEW | Port de Barcelona

El port de Barcelona busca socis per a la gestió de les seves futures comunitats energètiques

Conesa ha fet una crida a les empreses per a què acompanyin al port en la gestió de la futura demanda d’energia elèctrica

La presidenta de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Mercè Conesa, ha manifestat en el marc del BNEW que “hem de buscar socis per gestionar les noves comunitats energètiques que es desenvoluparan en l’entorn del port de Barcelona”. En aquest sentit, l’objectiu de l’enclavament portuari català per avançar cap a la seva descarbonització passa per projectes com l’electrificació dels seus molls, que requeriran d’una alta demanda d’energia elèctrica. “Fem una crida a les empreses energètiques per a què ens acompanyin en aquesta estratègia, perquè el port no ho farà sol”, ha expressat.

Pel que fa a això, Conesa ha remarcat que “el nostre ‘expertise’ no és la gestió energètica, de forma que s’obren grans oportunitats per a què les empreses ens acompanyin en aquesta transformació”. El port de Barcelona genera, segons dades de l’entitat, 350.000 tones de CO2 a l’any, incloent la contaminació provinent dels vaixells, activitat industrial i despesa energètica dels edificis. No obstant això, s’ha marcat l’objectiu de rebaixar el 50% de les seves emissions contaminants per òxids de nitrogen generades el 2017 de cara al 2030.

L’autoritat portuària preveu que l’energia renovable permetin la generació de 100 MW de potència

Per altra banda, l’electrificació dels molls s’emmarca en la voluntat del port català per crear una smart grid amb múltiples fonts. Amb la finalitat de donar resposta al futur increment de la demanda energètica, aquest plantejament inclou una combinació de diferents energies. Per una part, la subestació Cerdà es configurarà amb una xarxa d’alta tensió, ubicada en la Zona Franca, que proporcionarà una potència elèctrica de 80 MWP.

L’autoritat portuària també preveu que les energies renovables permetin la generació de 100 MW de potència. D’elles, l’energia eòlica serà la responsable d’un total de nou MWP, amb una generació estimada anual de 15 GWH; mentre que la fotovoltaica sumarà un potencial de 92 MWP i una generació estimada anual de 120 GWH. Així mateix, l’enclavament portuari també planteja aprofitar els avantatges del emmagatzematge de l’electricitat. La suma d’aquestes iniciatives permetrà assegurar el consum de l’energia que suposarà la connexió elèctrica a vaixells, les instal·lacions portuàries o els carregadors per a vehicles elèctrics, segons càlculs de la institució portuària.