5 de diciembre de 2020 | Actualizado 18:53
D’esquerra a dreta: Isabel Pardo de Vera (Adif), Francisco Toledo (Puertos del Estado), i Mercè Conesa (Port de Barcelona) | Puertos del Estado

Barcelona comptarà amb apartadors de 750 metres amb Madrid i Navarra

Els deu apartadors, la inversió dels quals pujarà als 30 milions d’euros, busquen potenciar la competitivitat del transport intermodal

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha subscrit amb Puertos del Estado i Adif un conveni per a l’adaptació de deu apartadors de 750 metres en els corredors ferroviaris Madrid-Barcelona i Saragossa-Pamplona. Mitjançant l’establiment de les aportacions financeres del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, es portaran a terme aquestes actuacions, a més d’altres millores en aquestes rutes, segons han informat les tres institucions.

La primera fase es desenvoluparà en el tram que discorre entre Saragossa i Reus (Tarragona). “Aquest augment de la longitud màxima especial donarà continuïtat a l’augment de longitud bàsica a 750 en el tram Barcelona-Reus, que s’obtindrà quan finalitzin les obres en marxa en el Corredor Mediterrani”, ha especificat l’autoritat portuària.

Els apartadors i millores es desenvoluparan en els corredors ferroviaris Madrid-Barcelona i Saragossa-Pamplona

El desenvolupament d’aquestes accions compta amb un pressupost de 30 milions d’euros, cofinanciat pel citat fons d’accessibilitat terrestre portuària, que es repartiran en quatre anualitats entre el 2020 i 2023. En aquest sentit, Puertos del Estado assumirà la secretaria de la comissió de seguiment que es crearà, mentre que Adif s’encarregarà de la redacció i aprovació dels projectes constructius, així com de la licitació i execució de les obres, que seran finançades pel port de Barcelona en els termes previstos en el conveni. Les actuacions s’emmarquen en una estratègia general de desenvolupament de corredors ferroviaris de mercaderies i, segons ha especificat el port català, “guarden la deguda coherència amb la resta d’actuacions que s’estan portant a terme en el Corredor Mediterrani”.

Per la seva part, el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria es composa de les aportacions que faran les autoritats portuàries i és un instrument creat per promoure el desenvolupament d’infraestructures que millorin l’accessibiltiat viària i ferroviària dels ports d’interès general. D’aquesta forma, a través d’ell, es financen actuacions d’accés i de millora de les xarxes generals de transport que contribueixin a potenciar la competitivitat del transport intermodal de mercaderies viari i ferroviari, a més de funcional com a un crèdit als ports que ho precisin. En l’actualitat, hi ha 30 serveis ferroviaris setmanals des del port de Barcelona amb Saragossa, uns tràfics que podrien guanyar en eficiència en disposar d’infraestructures que permetin trens més llargs, segons càlculs de l’autoritat portuària.