9 de mayo de 2021 | Actualizado 8:59

APM Terminals Barcelona invertirà 38 milions d’euros en noves grues fins a 2026

Aquesta actuació forma part dels compromisos d'inversió de 156 milions d'euros per a ampliar la seva concessió fins a l'any 2037
APM Terminals Barcelona

La terminal de APM Terminals en el port de Barcelona s’ha compromès a invertir 38 milions d’euros en l’adquisició de quatre grues fins a l’any 2026. En concret, es tracta de renovar tres grues STS capaces d’operar Ultra Large Container Ships (ULCS), amb una inversió de 30 milions d’euros, i una grua PostPanamax, amb un import previst de vuit milions d’euros. Quant a les primeres, la terminal ha assenyalat que, amb l’objectiu de donar millor servei als clients, es preveu disposar d’un segon atrac ULCS al 2022, amb tres noves grues capaces d’operar aquests megavaixells de 397 metres d’eslora i 23 contenidors de màniga.

La terminal té previst adquirir 49 straddle carriers entre 2023 i 2028 per valor de 45 milions d’euros

La terminal ha assenyalat que, tot i que per criteris de vida útil la renovació de les primeres STS de les quals disposa no és necessària fins a 2032 i 2036, tenint en compte les 2 STS adquirides al 2018 i 2019, es compromet a avançar la inversió de renovació d’aquestes tres unitats a 2023 per necessitats operatives, a causa de la previsió del creixement de la grandària dels portacontenidors que atracaran eal port de Barcelona. El total de grues per operar aquests vaixells serà de vuit al 2023 a la terminal de APM Terminals Barcelona. A més, la terminal preveu adquirir 49 straddle carriers entre 2023 i 2028, que suposaran una inversió total de 45 milions d’euros.

Aquestes actuacions formen part dels compromisos d’inversió de 156 milions d’euros entre 2015 i 2028 que es reflecteixen a la documentació que la terminal ha remès a l’autoritat portuària per a ampliar la seva concessió al port de Barcelona fins a 2037, tràmit que està actualment en fase d’informació pública. Al costat de l’esmentada inversió en gruesstraddle carriers, la terminal preveu realitzar una sisena passarel·la per a incrementar les connexions de contenidors refrigerats o reefer, amb l’objectiu d’ampliar l’oferta per a aquest tipus d’unitats d’acord amb la previsió de tràfics futurs. La inversió en aquesta sisena passarel·la serà de 900.000 euros i està previst que es desenvolupi per a l’any 2023.

APM Terminals Barcelona millorarà les seves capacitats per a operar els vaixells portacontenidors més grans

Pel que respecta a les millores en obra civil, s’ha planificat la millora de les capacitats de moll, amb l’objectiu de poder operar els esmentats megavaixells. Així mateix, s’han considerat partides que tenen impacte en productivitat, medi ambient o millores tecnològiques de la terminal, com l’ampliació de les portes automàtiques, entre altres. La inversió en obra civil prevista entre 2021 i 2023, segons figura en l’esmentada documentació, serà superior als 14,1 milions d’euros. Finalment, la millora tecnològica s’ha traduït en la implantació d’un sistema en la flota de straddle carriers que permet la lectura de la ubicació de les màquines en tot moment i la posició exacta en temps real del contenidor que s’està operant.