28 de noviembre de 2020 | Actualizado 14:08

El port de Barcelona incrementa el nombre de pràctics amb el nou plec

La regulació aprovada també augmenta la flexibilitat i fixa un número d'hores mínim de prestació del servei
Autoritat Portuària de Barcelona

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha aprovat el nou plec de prescripcions particulars del servei portuari de practicatge, que fixa les condicions per a la prestació d’aquest servei en el port català. Amb una durada màxima de deu anys, el port ha destacat del plec l’increment en el nombre de pràctics respecte a l’anterior contracte. Així mateix, també s’ha fixat un número d’hores mínim de prestació del servei, s’han establert els nivells de rendiment i indicadors de qualitat i un temps de resposta necessari per sota dels 30 minuts.

“Un altre aspecte molt important és la flexibilitat amb la qual es dota al servei de practicatge”, ha assenyalat l’autoritat portuària. “Per a cobrir les necessitats del servei, s’ha dissenyat una metodologia de càlcul que permet ajustar millor l’oferta de servei a la demanda”. Aquesta metodologia s’ha establert sota la base de les operacions realitzades un any abans i tenint en compte possibles condicions d’excepcionalitat. Així mateix, les condicions es revisaran per temporada, de manera que es diferenciï entre l’alta, d’abril a octubre; i la baixa, de novembre a març.

El port ha recordat que el practicatge portuari disposa d’una sèrie d’obligacions i penalitzacions, que també es recullen en el plec. Per exemple, ha citat les obligacions de protecció ambiental que fixen el límit d’emissions aplicables a aquesta activitat i la necessitat de comptar amb les certificacions ISO 14001 o EMAS.

NOMENAMENTS DE L’ÚLTIM CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
D’altra banda, el consell d’administració de l’autoritat portuària ha aprovat avui en la seva última reunió el nomenament de la subdirectora general d’Econòmic Financer del port de Barcelona, Miriam Alaminos, com a membre del consell de la gerència Port Vell. D’aquesta manera, substituirà a l’adjunt a la direcció general i desenvolupament corporatiu del port, Pedro Arellano, en el lloc. Finalment, la directora de Persones del port, Ana Bernabeu, ha entrat a formar part del consell de la Fundació Cars.